Ullna-Nytt nr 1 2019

Detta är en konverterad version för webben av Ullna-Nytt nr 1 2019

Originalfilen finns här: Ullna-Nytt nr 1 2019

Nyhetsbrev 1/2019 från styrelsen för Ullna Koloniträdgårdsförening

februari 2019

Årsmöte 2019 i ny lokal – IGEN 

Årsmötet kommer att äga rum lördagen den 23
mars kl 10-12 i Tibble gymnaisum Tibble hörsal, Attundavägen 1, Täby C.

Ingång mitt emot Tibble kyrka.

OBSERVERA! Kallelse till årsmötet hittar du på baksidan av UllnaNytt!

Arbetsdagar för 2019
Arbetsdagar är lördagar och startar kl. 10.00. Vi
väntar givetvis på dem som kommer med bussen
vid 10.30. Vi bjuder på förtäring kl 13 efter
arbetsdagens slut. Följande arbetsdagar gäller för i år:
 4 maj
 15 juni
 14 september.

Arrendeavtalet – har du koll?
Det är viktigt att föreningen håller sig till de krav som Täby kommun ställer för vårt arrende. De finns sammanfattade i det arrendeavtal som varje medlem har med föreningen. Läs gärna noga igenom avtalet så att du har klart för dig vad som förväntas av dig som medlem! En av de viktigare reglerna är att stugorna inte får användas som fast bostad och för mer sammanhängande övernattning under vintersäsongen 1 november till 1 april.

Styrelsen har tolkat skrivingen i arrendeavtalet så att enstaka övernattningar, såsom enstaka dagar eller en helg, kan accepteras under vintern. Att bryta mot regeln kan innebära att vi blir av med arrendet vilket drabbar samtliga medlemmar.

Vinterboende ökar också kostnader för latrintömning betydligt vilket var fallet förra året då vi på södra området hade 18 latrintunnor mot 3 tunnor på norra för avhämtning efter vintern.

Långtidsparkerade bilar
Några medlemmar har under åren fått förmånen att långtidsparkera sina bilar på våra parkeringsplatser under vinterhalvåret. Ett krav är alltid att styrelsen får en förfrågan i förväg och gäller endast bilar som tillhör föreningens medlemmar.

Vildsvinen har nu anlänt även till oss
Som vi informerat om på webbplatsen har kommunens viltvårdare Jan Ledberg säkrat spår av vildsvin från skogsområdet mellan gamla Roslagsvägen och Norrortsleden via vårt område ner till golfbanan. Den observante medlemmen har säkert också sett spåren inom vårt område. På golfbanan har de en tid gjort skada genom att böka upp gräsytor och klubben har därför börjat inhägna området med elstängsel. De kommer även att stängsla mot vårt område.

Krav anmäla installation av toaletter
Vi vill påminna om att om du väljer att installera en toalett i stugan annat än porta potti måste detta anmälas till Södra Roslagens Miljö och hälskoskydd.De gör inspektioner att reglerna följs!

Nya områdesansvariga på södra
Som tidigare meddelats slutar Kristoffer Myrberg som områdesansvarig på södra. Vi tackar honom för det ytterligare år han har ställt upp!

De två nya områdesansvariga på södra heter Per Granlund och Christer Morén. Kontaktuppgifterna till dem, som också syns i sidfoten på UllnaNytt, är:
Per Granlund, tomt 68, telefon 072-307 47 67
Christer Morén, tomt 119, telefon 070-595 14 32

Bilagor i detta utskick
 Faktura för el Q4 och årsavgift: 3200 kronor
 Kallelse till årsmöte 2019 (OBS! Se baksidan av UllnaNytt)
 Verksamhetsberättelse 2018
 Reslultat- och balansräkning 2018
 Budget 2019
 Inkomna motioner (5 st) inkl styrelsens

rekommendationer till årsmötet.

Sen faktura

Många har hört av sig om varför fakturorna fick så kort betalningstid, vi kan bara beklaga. Styrelsen är tacksam om fakturorna kan betalas så snart som möjligt under februari. Det är beloppet med rubriken Att betala som är det belopp som ska betalas in denna gång.  Den observante ser att det fattas 3 kr i totalbeloppet om delsummorna summeras. Dessa 3 kr kommer att debiteras i nästa faktura.  Anledningen till ökningen är att Kamstrup höjer avgiften genom  indexreglering från och med den 1 januari 2019  till 69 kronor.

Tyvärr blev utskicket denna gång betydligt mer försenat än vad som var avsett, se tidigare inlägg.   Fakturorna och underlaget till årsmötet hade förberetts och skrivits ut i god tid och tanken var att det utskicket skulle gå ut direkt efter den 1 februari.  Tyvärr fördröjdes utskicket pga ett antal mycket sent inkomna motioner som krävde styrelsens åtgärd så som det är brukligt att motioner ska behandlas.

 

 

GDPR ( EU:s nya dataskyddsförordning 2016/679)

Ullna Koloniträdgårdsförening samlar uppgifter om sina medlemmar i ett adressregister för att kunna administrera det avtal som varje medlem har med föreningen. Vi behöver tex skicka ut fakturor på årsavgiften som fastställts av årsmötet, elfakturor, Ullnanytt mm.

I vårt adressregister registrerar vi tomt nr, ägarens namn och adress, e-postadress (i förekommande fall) och telefonnummer. Dessa uppgifter i registret kommer från medlemmarna själva. Vi har också uppgifter om elförbrukning och mätarid eftersom vi har ett gemensamt abonnemang och behöver kunna skicka ut rätt elfaktura till varje stugägare.  Adressregistret innehåller inte personnummer.

Ansvarig för adressregistret är föreningens styrelse. Ändrade kontaktuppgifter meddelas Margareta Winell som sköter registret för styrelsens räkning  margareta.winell@hotmail.com , 070-583 79 82.

Uppgifter om medlem raderas när en tomt byter ägare. Uppgifter om den nye ägaren förs då in istället.

Endast föreningens styrelse har tillgång till registret.