För er som har båtplatser

På städdagen den 2 maj kl 10.00 ska bryggan läggas i. 
Ni som har båtplats under 2020 anmodas hjälpa till och skriver även upp er på listan för arbetsuppgifter som kommer sättas upp på anslagstavlan.
Ni som önskar båtplats eller har båtplats ber jag vänligen kontakta mig för er mejladress samt mobilnummer. Ni kan skicka sms 070 438 89 21 eller mejl busrulle@gmail.com.
På båtplats 0 kommer föreningens klubb båt att ligga som får användas av medlemmarna.
Ullna Koloniträdgårdsförening
Christine Nordström stuga 41 norra
 

Att delta eller inte – det är frågan….

Om du känner dig osäker på om du vill närvara på arbetsdagen eller inte, bl a om du behöver åka kollektivt, så är det upp till var och en att avgöra. Det finns ytterligare två dagar till att närvara på i år. Nästa arbetsdag tar vi ställning till hur vi gör med icke närvaro beroende på vilka omständigheter som gäller då.

Alla måste ta sitt enskilda ansvar och följa myndigheternas rekommendationer. Det gäller för oss inom föreningen likväl som i samhället i övrigt.

Kommande arbetsdag den 2 maj

Kommande arbetsdag den 2 maj
Vi planerar att genomföra arbetsdagen den 2 maj i vanlig ordning men med de restriktioner som Folkhälsomyndigheten rekommenderar beträffande social distans etc.  Listan med arbetsuppgifter kommer därför att vara uppsatt på anslagstavlan och var och en skriver upp sig på vald uppgift. Inget köande tack och ta med egen penna!  Då vi kommer att vara utomhus så bör vi kunna genomföra arbetsdagen på ett bra sätt.

Vi startar som vanligt kl. 10.00. En förändring är dock att vi INTE kommer att ha någon gemensam lunch.

Följande arbetsdagar gäller för i år:

  • 2 maj utan lunch
  • 13 juni med lunch på norra området
  • 12 september med lunch på södra området.

Kallelse till årsmöte den 13 juni

Årsmötet 2020 – kallelse till den 13 juni
Som alla vet så har vi skjutit upp årsmötet pga rådande omständigheter med Corona-viruset.  Styrelsen räknar med att vi ska kunna ha årsmötet arbetsdagen den 13 juni kl 13 på norra området.  Om inget annat meddelas, se därför detta som en kallelse att vi håller årsmötet arbetsdagen den 13 juni.

Den redan utsända dagordningen inklusive bilagor  är den som gäller och alla har ju nu dessutom haft god tid på sig att sätta sig in i de särskilda frågor vi behöver få medlemmarnas åsikter om som:

  • Kompletteringar av stadgarna
  • Automatiska bommar
  • Hanteringen av grusgångarna

Bryggor, båtar och vrak

Arbetet med bryggan på södra området i full gång
I februari frågade vi medlemmarna om vi kunde börja arbetet med bryggan utan att budgeten för 2020 var godkänd.  Resultatet blev: 88 ja och 8 nej. Tack till alla er som har svarat!  Arbetet pågår nu för fullt och stort tack till alla som hjälper till med detta! Bryggan är enbart till för badande.  Inga båtplatser kommer att anordnas där.

Behov av att rensa bland synbart övergivna båtar
För ett antal år sedan rensade vi upp bland alla övergivna båtar längs Ullnasjön mot södra områdets badplats och söderut. Vi bad de medlemmar som har sina båtar där att märka upp dem. De som inte är märkta och i ett uppenbart övergivet skick kommer att betraktas som vrak och behandlas därefter. Du ska ha märkt upp din båt senast den 2 maj 2020 med husnummer.  Har du inte möjlighet att åka ut och göra det innan dess, vg kontakta då någon i styrelsen.

Vem äger detta vrak?

Observera!
Vi hänvisar alla båtar till båtplatsen på norra området där de kan ställas upp snyggt under vinterhalvåret , har en egen båtplats och där det inte råder något tvivel om vem som äger den.