Kategoriarkiv: Ordförande har ordet

Rotblöta på tomten?

Många upplever rotblöta på sina tomter just nu med större eller mindre vattensamlingar. Det är oftast normalt på våren. Vår mark är dessutom gammal sjöbotten med styv lerjord. Grundvattnet rinner ytligt ner mot sjön.  Därför bör/kan man dränera sin tomt om det blir ett återkommande problem med stående vatten. Oftast minskar problemet efterhand som växtligheten tilltar under våren.

Här är lite läsvärt för den som känner att något behöver göras.

Enligt arrendeavtalet paragraf 10 är det lotthavaren som själv bekostar anläggningsarbeten på lotten.  Exempel på anläggningsarbeten är plantering och dränering.

Hur kan vi öka engagemanget?

Jag är medlem i den här föreningen sedan 1996. Just nu känner jag mig lite bekymrad över hur vi ska kunna få dig som medlem engagerad i föreningsarbetet som tex att sitta i styrelsen eller andra förtroendeposter.  På senaste årsmötet var det till och med svårt att hitta två personer som var villiga att  justera årsmötesprotokollet. Inte särskilt betungande är det heller. Än mer omöjligt verkar det vara att hitta en valberedning. Så vi har just nu ingen sådan.

Det är ju i själva verket ett väldigt roligt jobb! Du som gillar att lära känna dina grannar, och inte bara de närmaste, här är din chans. Det krävs inte att du haft stuga länge, bara du har viljan till social kontakt och är intresserad av andra människor. Möjligheten till social kontakt är ju extra viktigt och värdefullt nu i pandemitider, något vi saknar, i detta fall kan den sociala kontakten räcka med ett häng över staketet för en pratstund.  Syftet är ju förstås ytterst att hitta medlemmar som kan bidra i förtroendeposter på ett bra sätt för föreningens framdrift. För vi vill väl att vårt fina område ska bestå? Så kom igen! Föreslå hur vi ska göra för att öka engagemanget!

 

God Jul och Gott Nytt år

En riktigt God Jul och Gott Nytt Coronafritt Nytt År önskar vi alla medlemmar inför kommande helger!

Ta vara på er och följ Folkhälsomyndighetens råd så ska vi nog klara oss igenom denna pandemi.  Hopp finns ju nu i form av vaccin. Så bit ihop och håll ut!

Och njut av den läkande miljö vi har tillgång till genom att kunna vistas i våra stugor på Ullna.  Och gräset är ju fortfarande grönt….

Bilden visar en fin tomte som finns att beskåda på södra.

 

Att delta eller inte – det är frågan….

Om du känner dig osäker på om du vill närvara på arbetsdagen eller inte, bl a om du behöver åka kollektivt, så är det upp till var och en att avgöra. Det finns ytterligare två dagar till att närvara på i år. Nästa arbetsdag tar vi ställning till hur vi gör med icke närvaro beroende på vilka omständigheter som gäller då.

Alla måste ta sitt enskilda ansvar och följa myndigheternas rekommendationer. Det gäller för oss inom föreningen likväl som i samhället i övrigt.

Inställt årsmöte 21 mars

Extrema tider råder pga Corona-virusets framfart. Många av våra medlemmar är äldre och kan befaras ha förhöjd riskStyrelsen har därför idag beslutat att skjuta upp årsmötet den 21 mars trots att stadgarna anger att årsmötet ska hållas före mars månads utgång. Styrelsen bedömer dock att läget är så pass allvarligt att alla åtgärder som kan vidtas för att begränsa pandemins effekter också ska vidtas.

På årsmötet ska vi också ta beslut om förslag till årets budget. Stora extra utgifter där är ny brygga på södra och automatisk bom. Vi har personer som kan åta sig jobbet med bryggan under våren men vet inte när årsmötet kan hållas. Vi behöver därför ett förhandsbesked om medlemmarna tycker det är ok att starta arbetet: kostnad 25 000 kr.  Vi ber dig att med ett mail till styrelsen säga din åsikt i frågan. Förslaget om automatisk bom får vänta till årsmötesbeslut.

Styrelsen återkommer med besked om när och var årsmötet kan hållas.

Sen faktura

Många har hört av sig om varför fakturorna fick så kort betalningstid, vi kan bara beklaga. Styrelsen är tacksam om fakturorna kan betalas så snart som möjligt under februari. Det är beloppet med rubriken Att betala som är det belopp som ska betalas in denna gång.  Den observante ser att det fattas 3 kr i totalbeloppet om delsummorna summeras. Dessa 3 kr kommer att debiteras i nästa faktura.  Anledningen till ökningen är att Kamstrup höjer avgiften genom  indexreglering från och med den 1 januari 2019  till 69 kronor.

Tyvärr blev utskicket denna gång betydligt mer försenat än vad som var avsett, se tidigare inlägg.   Fakturorna och underlaget till årsmötet hade förberetts och skrivits ut i god tid och tanken var att det utskicket skulle gå ut direkt efter den 1 februari.  Tyvärr fördröjdes utskicket pga ett antal mycket sent inkomna motioner som krävde styrelsens åtgärd så som det är brukligt att motioner ska behandlas.

 

 

Kommande utskick av UllnaNytt och elfaktura

Kommande utskick av UllnaNytt med elfakturan för fjärde kvartalet 2018 kommer att sändas ut direkt efter den 1 februari 2019.  Anledningen till den något sena elfakturan är att vi vill avvakta eventuella motioner till årsmötet då detta utskick även kommer att innehålla kallelse och övriga dokument till årsmötet.

Årsmötet äger rum lördagen den 23 mars kl 10-12.  Lokal: Tibble gymnasium, Tibble hörsal, Attundavägen 1, i Täby C.  Ingång mitt emot Tibble kyrka.