Checklista vid fel

Här kan du ladda ner en checklista om det skulle bli elavbrott, fel på vattnet eller annat och vem du kan kontakta.

Checklista vid fel

Internwebb för kolonister