Vägledning för vatten och avlopp

Styrelsen har tagit fram ett dokument som vägledning för medlemmarna när det gäller hanteringen av vatten och avlopp i stugorna.

Grundprincipen är att inget vatten får dras in i stugorna.  Avloppsvatten ska hanteras enligt dokumentet.  Det är skillnad på avlopp från huset och avlopp utomhus.  Läs mer i dokumentet:

Regler för vatten och avlopp