Bygglovsbestämmelser

 

Särskilda regler gäller för bygglov i vårt område. Alla åtgärder som involverar tillbyggnad (observera att även altan kan kräva bygglov), utvändiga ändringar samt markförändringar kräver bygglov/marklov eftersom kolonistugor inte räknas som en- och tvåbostadshus och därmed finns inga bygglovsbefriade åtgärder.

Det är var och ens ansvar att ta reda på vad som gäller så fråga kommunen om du vill bygga något.  Informera dock alltid dina grannar och styrelsen innan du ansöker om bygglovet!

Även staket/plank kräver bygglov om de är högre än 1,10 meter.   Högre konstruktioner än så måste vara minst 80 % genomsiktliga för att inte kräva bygglov (spalje/pergolaliknande konstruktioner).

Bygglov söks hos Täby Kommuns bygglovs­avdel­ning.

Länk till information om bygglov på Täby kommuns webbplats.

Riktlinjer för kolonistugor i Ullna