Ny medlem

Välkommen som ny medlem i vår koloniträdgårdsförening!

Med medlemskapet följer både förmåner och ansvar och därför har vi sammanställt några viktiga saker att tänka på. Du hittar dem under valet Dokument.

Varje kvartal i samband fakturautskick sänder vi ut ett nyhetsbrev, UllnaNytt.  Du kan också hämta dem under valet UllnaNytt.

Årsavgiften

På årsmötet bestäms årsavgiften för kommande år. Avgiften ska sedan vara betald i slutet av januari  för det aktuella året.

Debitering av el 

Debiteringen av elen sker efter faktisk förbrukning och i efterskott efter varje kvartal. Fakturan för aktuellt kvartal kommer att sändas ut i mitten på månaden efter kvartalet och ska betalas innan månaden är slut. Anledningen till att det är så kort varsel är att vi inte får in uppgifter för den sista månaden i kvartalet från elleverantören förrän efter den 15e i månaden. Fakturan sänds alltså ut ca 2 veckor innan den ska betalas.

Kvartal: januari – mars, fakturan betalas innan april månads slut
Kvartal: april – juni, fakturan betalas innan juli månads slut
Kvartal: juli – september, fakturan betalas innan oktober månads slut
Kvartal: oktober – december, fakturan betalas innan januari månads slut

Ansvarig för elavräkning och debitering är styrelseledamoten Margareta Winell.

Vid överlåtelser gäller följande:
Den som är ägare vid debiteringstillfället får kvartalsfakturan och får sedan göra upp med säljaren för att reglera de månader som man inte ägde stugan. Kostnaden per månad kommer att framgå av fakturan.

Rutinen för eldebitering (pdf)