Ullna-Nytt nr 1 2018

Ullna-Nytt

Nyhetsbrev 1/2018 från styrelsen för Ullna Koloniträdgårdsförening

januari 2018

Sidan är konverterad från följande pdf-fil:201801ullnanytt

Årsmöte 2018 i ny lokal – IGEN
Årsmötet kommer att äga rum lördagen den 10 mars kl 10-12 i Hörsalen, Esplanaden11, plan 4.

Man går in vid nya biblioteket i Täby C och därifrån
1 trappa upp till hörsalen. Det är en helt ny lokal som vi nu provar.

OBSERVERA! Kallelse till årsmötet hittar du på
baksidan av UllnaNytt!

Motioner in senast 1 februari
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari.

Arbetsdagar för 2018
Arbetsdagar är lördagar och startar kl. 10.00. Vi bjuder på förtäring kl 13 efter arbetsdagens slut.

Följande arbetsdagar gäller för i år:
 5 maj
 30 juni
 15 september.

Var noga med att hålla bommen stängd
Under hösten/vintern har det varit lite si och så med att hålla bommarna låsta och nedfällda. Framför allt, låt aldrig koden synas! Bommen är ett bra hinder så att inte oinbjudna på ett enkelt sätt
kan komma in på området.

Lite av varje från Täby kommun
Föreningens styrelse har en mycket bra kontakt med tjänstemännen på Täby kommun och det vill vi ha även i fortsättningen. Därför är det viktigt att vi håller oss till gällande regler av alla de slag. De är
väl kända för alla och är man osäker finns bland annat dokumentet Regler för Ullna att läsa på vår webbplats.

Under hösten föll en av spökekarna i skogen vid södra området omkull och den har kommunen nu sågat itu så att det går att passera.

Kommunen meddelade oss också att utomstående besökare till norra områdets badplats klagat på att de nekats att bada där. I vårt arrendeaval framgår väldigt tydligt att vi inte kan utestänga allmänheten från vårt område (förutom via bommen förstås). Så
vi har ingen rätt att neka någon att använda badplatsen.

I samband med detta påpekade kommunen att bryggan på norra egentligen inte får finnas där eftersom marken där bryggan står inte ingår i det område som vi arrenderar och det råder särskilda regler om strandskydd och bryggor som man kan läsa om på www.taby.se.

Detta leder oss osökt in på vår önskan att bygga ny brygga på södra områdets badplats. Skogen längs vattnet från norra till södra området (med alla ekarna) arrenderar vi inte utan gränsen går vid dikena på södra. Det betyder alltså att vi inte får bygga någon ny brygga där, ha båtplatser, flytbryggor etc då allt sådant är tillståndpliktigt.

Bilagor i detta utskick
 Faktura för el Q4 och årsavgift 3200 kronor
 Kallelse till årsmöte 2018

(OBS! Se baksidan av UllnaNytt)
 Verksamhetsberättelse 2017