Ullna-Nytt 2 2017

Detta är en konverterad version av Ullna-Nytt

Här finns originalet i pdf-fornmat: Ullna-Nytt 2/2017

Från årsmötet 2017

Protokollet från årsmötet kommer att sättas upp på anslagstavlorna. Årsmötet röstade emot förslaget med automatiska bommar.

Nygammal områdesansvarig på södra
Till vår glädje har Kristoffer Myrberg åter ställt upp som områdesansvarig på södra. Vi kommer dock att göra om ansvaret för de områdesansvariga så att de får mer backup. Mer information om detta kommer senare.

Nya styrelsen för 2017
Nedan ser du den nya styrelsen under 2017.

Styrelseledamöter, uppgift / Tomt / Vald till
Irene Klee, Ordförande + redaktör för Ullna Nytt 138 2018
Margareta Weinesjö, Kassör 65 2019
Margareta Winell, Vice ordförande 34 2018
Christian Malmgren, Sekreterare 90 2018
Ulrika Mannerblad, Utskicksansvarig 116 2019
Johan Blix, Ledamot 117 2019
Styrelsesuppl.
Lena Cronvall-Morén 119 2018
Margareta Wallin 9 2018
Åsa Karlsson 52 2018
Valberedning
Birgitta Ersson 36 2018
Inga-Britt Olsson, Sammankallande 125 2018
Revisorer
Gösta Ottestam 8 2018
Helén Hurtig 142 2018
Revisorsuppl.
Cecilia Falkenheim 4 2018
Margareta Levin 33 2018

Arbetsdagar för 2017
Arbetsdagar är lördagar och startar kl. 10.00. Vi bjuder på förtäring kl 13 efter arbetsdagens slut.

Följande arbetsdagar gäller för i år:

 22 april
 17 juni
 16 september.

Tider för bommen
Under årsmötet togs förslaget upp om att installera automatiska bommar. En majoritet av de närvarande röstade emot. Nu gäller det att vi alla hjälps åt att se till så att bommen stängs enligt det som vi gemensamt beslutat.

Vägbommarna ska vara stängda:
 dygnet runt under tiden 16 september – 30 april
 senast från kl 20.00 – 06.00 under tiden 1 maj – 15 september.

Vill du se Ullna från ovan?
HeliAir Sweden AB är specialiserade på att flyga rundflyg med helikopter. Det är många som vill se omgivningen från luften. De erbjuder därför alla boende möjligheten att få se trakten från ovan. Detta kostar inget för föreningen, endast för de som vill flyga. HeliAir har alla tillstånd och försäkringar som krävs för att bedriva denna verksamhet. Helikoptern kommer att landa på gräset vid badplatsen. De ansvarar för avspärrningar och säkerhet vid flygningen. Flygtiden är 4-5 minuter och det är mer än väl för att se omgivningen från luften. Priset för detta är 300 kr per person (såväl vuxna som barn).

Fotografering från luften är tillåten och helikoptern tar 6 passagerare. Helikoptern stannar tills alla intresserade fått flyga med vilket tar ca en timme. Flygningarna marknadsförs genom de affischer (A4) som sätts upp på anslagstavlorna. Ingen förbokning av passagerare görs utan drop in gäller på utsatt tid.

Om intresse finns kommer helikoptern att flyga under vecka 28. Info finns också på vår webbplats.

Bilagor i detta utskick
 Faktura för el Q1 och extradebitering årsavgift
 Uppdaterarad budget från årsmötet.