Ullna Nytt juli 2020

Detta är en konverterad version av originalet: Ullnanytt juli 2020

Ullna Nytt 3 juli 2020

Nya medlemmar/överlåtelser

Framtill nu har vi fått ovanligt många nya medlemmar.  Välkomna är ni allihop! 

Tomt 3: Peter Hämäläinen
Tomt 8: Jonas Molund/Maria Eriksson
Tomt 24: Pernilla Broo/Robert Roos
Tomt 35: Birgitta Ersson Kjellin 
Tomt 44/45: Gabriel Nowostawski (överlåtelse)
Tomt 47: Ulrica Wennerholm
Tomt 54: Birgitta Wikfeldt
Tomt 58: Lena Persson
Tomt 62: Kerstin Blomberg Gedda
Tomt 71: Hjördis Höglund (överlåtelse)
Tomt 85: Kristina Berger
Tomt 104: Judith Toth

Från årsmötet 2020
Årsmötet hölls denna gång utomhus söndagen den 14 juni. Protokollet från mötet kommer att sättas upp på
anslagstavlorna och även kunna hämtas som dokument på ullna.com.  Tanken var att mångårige mötesordföranden Gösta Ottestam även i år skulle hållit i klubban. Han ville gärna göra en sista insats vilket han såg fram emot. Tyvärr blev det inte så. Gösta somnade in bara dagar innan mötet efter en längre tids sjukdom.  Vi tackar för alla åren med ”områdets charmör”.

 

Styrelsen för 2020

Styrelseledamöter Tomt  Vald till
Irene Klee,

Ordförande 

138 2022   
Margareta Weinesjö,

Kassör

65 2021 
Margareta Winell,

Vice ordförande

34 2022  
Lena Cronvall Morén

sekreterare

119 2022    
Ingvar Carlsson

ledamot

20 2021 
Johan Blix,

Ledamot 

117 2021
Styrelsesuppl.  
Åsa Carlsson  52 2021 
Margareta Wallin 9 2021 
Marianne Bauer 97 2021
Valberedning
Birgitta Ersson  36 2021 
Inga-Britt Olsson 125 2021
Eva Rask 134 2021
Christine Nordström 41 2021
Ulla Sandberg 102 2021
Revisorer
Mona-Lisa Lefverth 1 2021
Christian Josefsson 142 2021
Revisorsuppl.  
Helén Hurtig 142 2021
Cecilia Falkerheim 4 2021 

Parkering på våra områden under den aktiva säsongen (april-oktober)
I takt med bl a ett generationsskifte i föreningen blir bristen på parkeringsplatser vår/sommar/tidig höst, särskilt under helger, allt mer uppenbar. Även om inte alla har bil är det ofta trångt.

Styrelsen vill därför påminna om vad som står i Regler för Ullna om att inte belamra tomt, utrymme utanför tomt eller parkeringen. Det betyder att parkering av bil, släpkärra e dyl inte kan vara tillåten för långtidsparkering om man själv inte är där. Det är klart att bilen kan lämnas kvar för en kortare utflykt, ärenden mm. I övrigt inte.  Styrelsen ber medlemmarna respektera detta.    

Inga lösspringande husdjur 
Tänk på att inte låta ditt husdjur springa runt på egen hand på vårt område, vilket också framgår av ordningsreglerna. Det kan bli en källa till irritation för grannar och omgivning. Hundägare har strikt ansvar för sin hund. Något motsvarande finns inte för katter men ägaren har ändå alltid ansvaret för sitt husdjur.  En studie visar t.ex  att katter är den största orsaken till fåglars död. I Sverige beräknas katter döda ungefär 17,5 miljoner fåglar per år. Se därför till att hålla din katt inne på nätterna.  Enligt studien tar nämligen katter som är ute nattetid över 60 procent fler byten än dem som hålls inomhus nattetid.  Förutom att fåglar bidrar med trivselsång är de också viktiga för att hålla skadeinsekter i schack.

Stopp i  toan – orsak och verkan
Vi har haft återkommande problem med stopp i toaletterna på senare tid. Orsaken är för mycket papper och för litet vattenflöde samt dåligt fall på rören ner till den nedgrävda avloppstanken. Det senare kan vi inte göra mycket åt.  Det är därför extra viktigt att följa nedanstående enkla regler:  

  1. Inte för mycket papper i toaletten
  2. Håll spolknappen intryckt länge så att hela toa-tanken töms.

Samma princip gäller för vasken på baksidan för att tömma Portapotti.

Komposten på södra området
Varje vår är det enorma brännhögar som samlats på södra områdets kompost.  De som varje vår tar hand om dessa brännhögar börjar bli gamla och slitna. De ber vänligast medlemmarna att lägga större grenar och övrigt material långt ut på kompostens sidor istället för att bygga på en brännhög.  Tack för visad hänsyn!  

Kompostkvarn att låna 
I södra områdets garage finns en kompostkvarn att låna för den som vill göra sin egen barkmull eller kompost.  Den är till för alla medlemmar.  Områdesansvariga kan hjälpa till med att ta fram den så kontakta någon av dem. 

Höstens arbetsdag
Årets sista arbetsdag är lördagen den 12 september med lunch på södra området.

Områdesansvariga på norra
Metec Nowostawski, vår trogne områdesansvarige på norra som pysslar med allt från bryggor till fix här och där kommer under året alltmer att överlämna ansvaret till sonen Gabriel som nästa år blir ny områdesansvarig.  Gabriel kommer också att nu bli medlem i föreningen då han tar över sina föräldrars hus och tomterna 44/45.  Vi tackar Gabriel som vill ta sig an uppgiften. Han har ju redan praktiserat här sedan många år! 

Ansa din häck mot grusgången
Förra året var det många klagomål om att häckar och träd försämrade framkomsten när behov finns att komma fram med bil på grusgångarna. En häck ska inte gå ut över tomtgränsen så se till att hålla din häck ordentligt ansad.  Tack för hjälpen!

Mattips i coronatider
För dem som inte vill besöka Arninge Golfkrog finns möjlighet att ta med dagens lunch genom att beställa i luckan till vänster om huvudingången.