UllnaNytt januari 2021

Konverterat till webbsida från originalet: Ullna Nytt nr1 2021

UllnaNytt

1/2021 från styrelsen för Ullna Koloniträdgårdsförening januari 2021

God fortsättning på nya året önskar styrelsen!
Nytt år nya möjligheter! Fakturan för el under fjärde kvartalet 2020 och arrendeavgiften för 2021 har sänts ut via e-post och vanlig post för dem som inte har e-post. Titta i skräppostlådan om du inte fått någon faktura via mail efter den 16 januari.

Årsmöte 2021
Det är högst osäkert om årsmötet kan äga rum på vanligt sätt. Styrelsen har dock ändå satt ut ett datum för att vi ska kunna sända ut årsmöteshandlingar i god tid till medlemmarna. Datumet är lördagen den 27 mars. Vi får återkomma när vi vet mer. Alternativet är annars att hålla ett utomhusmöte.
Kallelse och övriga årsmöteshandlingar kommer att sändas per post så som stadgarna kräver.
Om du har en fråga (motion) som det behöver tas beslut om på ett årsmöte, ska den sändas till styrelsen senast den 1 februari. Har du någon fråga som inte behöver beslutas på ett årsmöte kan du när som helst sända den direkt till styrelsen.

Arbetsdagar för 2021
Arbetsdagar är lördagar och startar kl. 10.00. Vi väntar givetvis på dem som kommer med bussen vid 10.30. Vi bjuder på förtäring kl 13 efter arbetsdagens slut. Följande gäller för i år:
 8 maj med lunch på södra området
 19 juni med lunch på södra området
 25 september med lunch på norra området.

Viktigt att du anmäler ändrade kontaktuppgifter
Det är väldigt viktigt att du utan uppmaning informerar styrelsen om du ändrar postadress, mailadress eller telefonnummer. Det är ett krav för medlemskap eftersom vi sänder våra utskick – som fakturor och UllnaNytt – via mail eller post. Utskick med kallelse inför årsmötet sänds alltid via post eftersom stadgarna kräver det. Det är också för att vi ska kunna nå dig om något händer med din stuga eller behöver kontakta dig av någon annan anledning.
Margareta Winell är ansvarig för vårt medlemsregister. Ändringar ska därför sändas till henne via mail eller om du föredrar det kan du ringa. margareta.winell@hotmail.com eller telefon 070-5837982.

Våra nya automatiska bommar
Bommarna fungerar fint men det finns några problem som uppstått i vissa fall. Det som då hänt är att fotocellerna täckts av en regnfilm eller snö så att bommarna inte har fällts ner som de ska. Detta kan man lösa genom att torka av fotocellerna som finns på varje sida om bommen. Om knappsatsen blir trög vid stark kyla räcker det med att lägga handen på knappsatsen för att värma upp eller trycka ner tangenten för att det ska lossna. Använd inte in låsspray.

Ny Facebook-grupp för Ullna
Medlemmarna Jonas Molund i hus 8 och Anna Lundin i hus 126 har startat en Facebook-grupp som heter Ullna koloniträdgårdsförening. Det är inte någon officiell kanal för information från styrelsen. Du kan ansöka om medlemskap genom att söka upp gruppens namn. Om du inte kan få upp den (vilket har hänt) så kan du använda länken

https://www.facebook.com/groups/219051883281733.

Om gruppen:
En privat grupp för oss som har en stuga i Ullna koloniträdgårdsförening. Här kan vi dela med oss av tips, ställa frågor och hålla varandra uppdaterade om olika saker på ett direkt och smidigt sätt. Denna grupp ska ses som ett lättsammare komplement till styrelsens mer formella uppdrag.

Redaktör: Irene Klee, tel 070-73 545 73, webbplats: www.ullna.com
Styrelseledamöter: Irene Klee, ordf, irene.klee@hotmail.com , Lena Cronvall Morén, sekreterare, tel 073 564 90 78, lena.cronvall@outlook.com, Margareta Weinesjö, kassör, tel 070-6 46 86 06, margareta.weinesjo@crossmail.se,
Marianne Bauer, tel, 073-086 96 08mariannebauer@telia.com, ,Ingvar Carlsson, tel 070-1464757, carlsson.ingvar33@gmail.com ,Margareta Winell, tel 070-5837982, margareta.winell@hotmail.com . Områdesansvariga:
Södra: Christer Morén 070-5951432, christer.moren@gmail.com och Per Granlund 072-3074767, pergranlund64@gmail.com . Norra: Metec Nowostawski, tel, 073-7240295.