Ullna Nytt nr 4 2019

UllnaNytt 4/2019

från styrelsen för Ullna Koloniträdgårdsförening oktober 2019

Detta är en konverterad version för webben. Original finns 2019 UllnaNytt 4

Nya medlemmar under 2019

Tomt Medlem
1 Mona-Lisa Lefverth
2 Tomas och Pia Finn
60 Theodor Mührer
94 Kirsti Paatero
122 Sirpa Hämäläinen
141 Ylva Strandell

Vi önskar de nya medlemmarna välkomna! Ett generationsskifte kan nu skönjas. Många som nu sålt är medlemmar som haft sina tomter sedan området bildades 1986, då var det uppbyggnad som gällde och området såg mest ut som en åker utan all den frodiga grönska som finns idag. Nedan hus 126 under uppbyggnad 1986. Det har hänt lite med Ullnabacken sedan dess…..

Nya livbojar och längre brygga på södra

Tack vare en observant medlem som upptäckte att livlinan på livbojen vid badplatsen på södra saknades, har vi nu bytt ut den och även den på badplatsen på norra då den var i dåligt skick.

Önskemålen om en ny längre brygga på södra områdets badplats har länge funnits. Det hela har stupat bland annat på kostnaden, både för material och arbete. Efter att en snickarkunnig medlem lämnat ett kostnadsförslag har styrelsen nu avsatt 25 000:- inför nästa budgetår då bryggan kan byggas ideellt av villiga medlemmar.

Byte av bomkod 1 november

Som vanligt byter vi bomkoden inför vintersäsongen. Ny kod från och med den 1 november.

Solidariskt ansvar att stänga bommen

Tyvärr kan vi konstatera att en del medlemmar struntar i att stänga bommen när de åker ut eller in kring de tider då bommen ska vara fälld. Det är inte de som bor närmast bommarna som har ansvar för det.

Inspektion av ovårdade tomter och hus

Under många år har det funnits önskemål från medlemmarna om att styrelsen ska se till att hus och tomter sköts på vårt område så som andemeningen är i arrendeavtal, stadgar och övriga regler som är kända av alla medlemmar. De finns att hämta under fliken Dokument på www.ullna.com.

Att ha bråte och upplag på tomten är inte tillåtet. Det är bland annat förfulande, inte förenligt med koloniverksamhet och en stor brandfara. Husen står tätt och bränder kan därför snabbt spridas.

Gången vid ovårdad tomt och hus är följande:

1. Alla medlemmar känner till skötseltiderna (framgår av Regler för Ullna). De har också sanktionerats av medlemmarna på tidigare årsmöten.

2. Efter besiktning som styrelsen gör sänder vi ut ett påpekande via e-post eller brev om vad som behöver rättas till (“Skötsel av tomter och hus – påpekande”). Att tala direkt med medlemmen eller ringa upp är alternativ som kan användas. Respittid 1 månad.

3. Om inget händer efter ny besiktning och angiven respittid sänds ett krav om 500 kronor (“Återbesiktning av skötsel av tomter och hus”. I brevet varnar vi för att nästa steg är en anmodan om rättelse.

4. Anmodan om rättelse med rekommenderat brev sänds enligt vad som anges i stadgarnas paragraf 4.

5. Delgivning vid behov om rekommenderat brev ej hämtas ut.

6. Ta upp fråga om uteslutning på föreningsmöte om rättelse ej skett inom den tid som angivits i Anmodan om rättelse.

Nu lite gladare nyheter – Rapport från Ullnas egna biodlare 

I år är det fem år sedan vi började med biodling i Ullna koloniträdgårdsförening –

och vi har lärt oss massor! Många gånger står vi som levande frågetecken inför massor av saker som dyker upp när vi undersöker samhällena.

Vi har lärt oss bland annat:

Att bin är fredliga varelser under förutsättning (tror vi) att de blir vänligt behandlade. Det beror också på genetik, alltså också beroende på den drottning som har avlat fram dem.

Att de som samlar in nektar (kolhydrater) och pollen (proteiner) är flickor hela bunten. När de väl börjar göra det har de bara tre till fyra veckor kvar att leva.

Inne i kupan har alla olika arbetsuppgifter till exempel mata yngel, vakta flustret (ingången), mata och putsa drottningen (som även kallas vise), göra rent i cellerna och så vidare.

Att dessa fredliga flickor blir hänsynslösa i slutet av sommaren. Under augusti månad föser de ut drönarna (pojkarna) ur kuporna för att spara på maten. Dessa går en säker död till mötes!

Att vara rädda om den honung vi har skördat från bisamhällena för både bina och biodlaren arbetar hårt för att få fram honungen. För att framställa ett kg honung behöver bina 8 kg själva!

Vad vi inte har lärt oss, vet vi inte ännu!

Margareta Weinesjö, tomt 65