Ullna Nytt nr 4 2020

UllnaNytt 4/2020 från styrelsen för Ullna Koloniträdgårdsförening september2020

Detta är en konvertering till webbsida, här finns orignalet: Ullnanytt september 2020

Johan Blix avliden
Med sorg i hjärtat har vi fått veta att vår medlem och styrelseledamot Johan Blix hastigt har avlidit den 21 augusti. Johan har suttit i styrelsen sedan 2014. Våra tankar går till hans familj.

Valberedningens vädjan till samtliga medlemmar
På årsmötet valdes fem medlemmar att ingå i valberedningen. Tyvärr har fyra av dem under tiden avsagt sig uppdraget. Kvarvarande Birgitta Ersson Kjellin driver nu valberedningens arbete vidare fram till kommande årsmöte 2021. Nedanstående text kommer att sättas upp på anslagstavlorna och går också ut i UllnaNytt som du just nu har framför dig.

”Vi behöver dig i Ullna
Ullna koloniträdgårdsförening är en stor och aktiv förening, men inget sköter sig självt. Vi behöver många som engagerar sig på olika sätt, inte minst i styrelsen. Vår nuvarande ordförande har lagt ned väldigt mycket arbete under snart 20 år i föreningen. Nu måste vi hitta någon som är intresserad av att ta över. Vi behöver också kontinuerligt nya ledamöter och suppleanter, även revisorer.
Ta chansen att påverka hur föreningen sköts och lär känna nya människor! Du får introduktion av övriga styrelseledamöter. Vi hjälps åt och bygger ett lag. Ingen kan allt om föreningen från början.
Skriv några rader om dig själv och skicka till kontaktpersonen: Birgitta Ersson Kjellin kulturaktivisterna@gmail.com så snart som möjligt, men senast den 18 september.
Vänliga hälsningar
Birgitta Ersson Kjellin, Stuga nr 35 Tel: 0708 842 988”

Nya medlemmar/överlåtelser
Tomt 10 och 11: Annelie Doverhjelm Videll

Tomt 64: Per Hedlund

Välkomna!

Automatiska vägbommar
På stämman i juni beslöts enhälligt att installera automatiska vägbommar och ”pensionera” dem vi har idag. Styrelsen har utvärderat två offerter och gjort sitt val. Bommar har beställts av Nils Ahlgren AB och kommer installeras under hösten. De nuvarande kommer stå kvar i uppfällt läge som reserv. De nya öppnas med en kod via en knappsats på en stolpe. Den skall nås från bilen. Den stängs automatiskt efter infart/utfart. Den nya koden kommer att distribueras via mailutskick (eller post för de som ej har mail), så håll utkik!

Efter installationen börjar ett nytt tillvägagångssätt för access till våra områden. Bommarna är alltid nedfällda, året runt. Ansvaret är allas att detta sköts. Ingen kommer längre behöva känna särskilt ansvar för öppning och stängning. Särskilt viktigt blir att inte lämna ut bomkoden till kreti och pleti. Till nära och kära, javisst, men inte till hantverkare eller andra som gör något enstaka besök i området. Jämför gärna hur t ex bostadsrättsföreningar vill att dörrkoder behandlas. Koden byts av föreningen, regelbundet på samma sätt som idag.

Planerad gångväg längs Ullnasjön
Som vi tidigare har informerat om har Täby kommun beslutat att bygga en grusad gångväg från Hägernäs Strand längs Ullnasjön med avslut fram till vårt område på södra sidan. Efter kontakt med kommunen har vi fått veta att arbetet troligen kommer att starta i slutet av september och att en kommunikationsplan håller på att tas fram med bland annat ett Frågor och Svar som vi kommer att få tillgång till.

Höstens arbetsdag
Lördagen den 12 september är det dags för årets sista arbetsdag. Lunchsmörgås kommer att serveras på södra områdets allmänning. Välkomna!

Redaktör: Irene Klee, tel 070-7354573, webbplats: www.ullna.com
Styrelseledamöter: Irene Klee, ordf, irene.klee@hotmail.com , Lena Cronvall Morén, sekreterare, tel 073 564 90 78, lena.cronvall@outlook.com, Margareta Weinesjö, kassör, tel 070-6 46 86 06, margareta.weinesjo@crossmail.se,
,Ingvar Carlsson, tel 070-1464757, carlsson.ingvar33@gmail.com ,Margareta Winell, tel 070-5837982, margareta.winell@hotmail.com . Områdesansvariga:
Södra: Christer Morén 070-5951432, christer.moren@gmail.com och Per Granlund 072-3074767, ingelaaa@icloud.com . Norra: Metec Nowostawski, tel, 073-7240295 och Gabriel Nowostawski, tel, 072-7232725.