Ullna Nytt nr 5 2020

UllnaNytt 5/2020 från styrelsen för Ullna Koloniträdgårdsförening oktober 2020

Detta är en konvertering till webbsida, originalet finns här: Ullnanytt okt 2020

Vattnet stängs av söndagen den 1 november
Så sker om vädret tillåter. Vattnet kan stängas av tidigare med kort varsel om det visar sig att det blir många frostgrader.

”Vi behöver dig i Ullna
Ullna koloniträdgårdsförening är en stor och aktiv förening, men inget sköter sig självt. Vi behöver många som engagerar sig på olika sätt, inte minst i styrelsen. Vår nuvarande ordförande har lagt ned väldigt mycket arbete under snart 20 år i föreningen. Nu måste vi hitta någon som är intresserad av att ta över. Vi behöver också kontinuerligt nya ledamöter och suppleanter, även revisorer.
Ta chansen att påverka hur föreningen sköts och lär känna nya människor! Du får introduktion av övriga styrelseledamöter. Vi hjälps åt och bygger ett lag. Ingen kan allt om föreningen från början.
Skriv några rader om dig själv och skicka till kontaktpersonen: Birgitta Ersson Kjellin kulturaktivisterna@gmail.com så snart som möjligt!
Vänliga hälsningar
Birgitta Ersson Kjellin, Stuga nr 35 Tel: 0708 842 988”

Automatiska vägbommar
De nya bommarna aktiverades under måndagen den 5 oktober.Så här fungerar det:
1. Tryck in vår nuvarande kod samt tryck därefter på “A” längst ned till vänster på koddosan. Det är viktigt att hålla “A” intryckt 1 – 2 sekunder.
2. Bommen öppnas och det är bara att köra in. Det finns en fotocell som kollar om bilen eller annat föremål passerat. Bommen stänger då efter cirka 5 sekunder.

Om ingen kört in inom 30 sekunder stängs bommen igen. Kan vara bra att veta om problem uppstår med motorstopp eller andra problem.

OBS! Bommen går aldrig ned om en bil står under bommen eftersom fotocellens ljusstråle bryts och bommen tillåts då inte gå ned.
Om det blir något krångel med bommen så kan du ta kontakt med någon av de områdesansvariga: Christer Morén: 070-5951432, Gabriel Nowostawski 072-7232725 eller Per Granlund 072-3074767.

Ingen parkering utanför bommarna
Det är inte tillåtet att parkera utanför bommarna. Att bilar står där försvårar in- och utpasseringen och kan vara ett hinder när utryckningsfordon behöver komma fram. På södra området hindrar parkerade fordon dessutom sikten vid utfart.

Ny fastighetstaxering för vårt område
Många har förvånats över de nya höjda taxeringsvärdena som satts för våra hus. Höjningen är i regel kring 65 %, baseras på åren 2017-2019 och gäller från och med 2021. Anledningen till höjningen kan tyckas extrem, men husen har värderats alltför lågt under årens lopp i förhållande till den prisökning som skett under senare år. Hur enskilda hus har värderats beror på hur underlaget till taxeringen har fyllts i beträffande byggår, standard etc, något som du själv ansvarar för. Om du är missnöjd med värderingen kan du överklaga hos Skatteverket senast den 2 november.

Om du av någon anledning inte registrerat ägarskapet av stugan i fastighets- taxeringsregistret, eller tidigare ägare inte gjort det, gör du så här:
Sänd en kopia av köpeavtalet samt ett brev som talar om att du önskar bli registrerad som ägare till Fastighetstaxeringskontoret, Box 133, 745 23 Enköping.

Ansökan om förbränningstoaletter eller annan torrtoalösning
I Täby råder tillståndsplikt för alla typer av toaletter, dvs även för toalett utan vatten.
För att man ska få installera en förbränningstoalett eller annan toalett utan vatten (t.ex. mulltoa) krävs ansökan om tillstånd samt att man har fått ett tillståndsbeslut från SRMH (Södra Roslagens miljö och hälsokontor).
Länk till ansökan och information finns på Täby kommuns webbplats: http://www2.taby.se/SRMH/Invanare/Enskilt-avlopp/
När man har skickat in ansökan och kompletterat den tillräckligt kommer SRMH att fatta beslut om tillstånd eller avslag för toalösningen. Ett eventuellt avslag innebär att man inte får ha föreslagen lösning. Prövning sker i det enskilda fallet, dvs det finns ingen generell regel som gäller alla.
Uppgifter som behöver skickas in:
• Fullständigt ifylld ansökningsblankett ”Ansökan enskilt avlopp” (kanske lite
förbryllande benämning när det bara gäller torr toalösning, men det är den du ska använda). Den är enkelt att fylla i när det bara handlar om en torr toalösning. Fyll i allt relevant och kryssa bara i rutan ”annan typ av toalett” samt uppge typ.
• Föreslagen teknisk lösning. Uppgift om fabrikat/modell samt tex en broschyr som beskriver förbränningstoan där modell framgår.
• Situationsplan som visar var på fastigheten/lotten skorsten planeras att installeras. Samtliga byggnader ska framgå på kartan inklusive byggnader på intilliggande lotter.
Förutom att SRMH kommer att granska och bedöma ansökan kommer lottgrannarna att få möjlighet att yttra sig då lagen kräver detta.

Du behöver inte göra någon anmälan av en Porta potti.
Ovanstående information finns i sin helhet på vår webbplats under valet Dokument.

Vi behöver öka deltagande på arbetsdagarna
En koloniträdgårdsförening är en sammanslutning med ett ideellt syfte, att odla, umgås med likasinnade trädgårdsentusiaster och koppla av och må bra. Det är ett kollektiv och i ett sådant är alla villiga att hjälpa till för en gemensam sak. I våra stadgar framgår att medlemmar har arbetsplikt åt föreningen. Det är alltså på sätt och vis ett villkor för medlemskap.

På senare år har drygt 30 procent av medlemmarna endast deltagit på 1 av de 3 arbetsdagarna eller ingen alls. Det innebär att mycket inte hinner göras på arbetsdagarna. Vi är beroende av att alla hjälper till på något sätt i skötseln av området och de gemensamma husen. Alla kan inte göra allt men alla kan göra något! Har du inte möjlighet att ställa upp själv kanske du har någon vän eller släkting som är villig att hjälpa dig.

Det sorgliga alternativet är att höja avgiften för icke närvaro på arbetsdagarna till 500:- (1 dags närvaro) respektive 1000:- (ingen närvaro) eller hyra in extern personal. Vi vädjar därför till alla medlemmar att ställa upp på arbetsdagarna! Förutom det vi behöver arbeta med är det ju också ett sätt att lära känna sina grannar och andra medlemmar på ett trevligt och avslappnat sätt där vi efter utfört arbete samlas för en gemensam lunch. Därmed hyllar och främjar vi gemensamt ”koloniandan” i ett samhälle där många alltmer bara tänker på sitt.

Redaktör: Irene Klee, tel 070-7354573, webbplats: www.ullna.com
Styrelseledamöter: Irene Klee, ordf, irene.klee@hotmail.com , Lena Cronvall Morén, sekreterare, tel 073 564 90 78, lena.cronvall@outlook.com, Margareta Weinesjö, kassör, tel 070-6 46 86 06, margareta.weinesjo@crossmail.se,
,Ingvar Carlsson, tel 070-1464757, carlsson.ingvar33@gmail.com ,Margareta Winell, tel 070-5837982, margareta.winell@hotmail.com . Områdesansvariga:
Södra: Christer Morén 070-5951432, christer.moren@gmail.com och Per Granlund 072-3074767, ingelaaa@icloud.com . Norra: Metec Nowostawski, tel, 073-7240295 och Gabriel Nowostawski, tel, 072-7232725.