Ullna-Nytt nr1-2020

 

UllnaNytt  1/2020 från styrelsen för Ullna Koloniträdgårdsförening januari 2020

God fortsättning på nya året önskar styrelsen!

Detta UllnaNytt går ut tillsammans med fakturan för fjärde kvartalet 2019.  För er som tar emot fakturorna via mail sänds fakturan i separat mail efter den 19 januari.  Titta i skräppostlådan om du inte fått någon faktura via mail efter detta datum.

 

Ny medlem under hösten 2019

Tomt Medlem
80 Eva-Britt Sandlund

Vi önskar vår nya medlem välkommen!

 

Årsmöte 2020

Årsmötet kommer att äga rum lördagen den 21 mars kl 10-12 i Tibble gymnaisum Tibble hörsal, Attundavägen 1, Täby C.  Det är samma lokal som förra året.

Ingång mitt emot Tibble kyrka.

Kallelse och övriga årsmöteshandlingar kommer att sändas per post så som stadgarna kräver .

Om du har en fråga (motion) som det behöver tas beslut om på ett årsmöte, ska den sändas till styrelsen senast den 1 februari. Har du någon fråga som inte behöver beslutas på ett årsmöte kan du när som helst sända den direkt till styrelsen.

 Arbetsdagar för 2020

Arbetsdagar är lördagar och startar kl. 10.00. Vi väntar givetvis på dem som kommer med bussen vid 10.30. Vi bjuder på förtäring kl 13 efter arbetsdagens slut. Följande gäller för i år:

2 maj med lunch på norra området

13 juni med lunch på södra området

12 september med lunch på södra området.

Viktigt att du anmäler ändrade kontaktuppgifter

Det är väldigt viktigt att du utan uppmaning informerar styrelsen om du ändrar postadress, mailadress eller telefonnummer.  Det är ett krav för medlemskap eftersom vi sänder våra utskick – som fakturor och UllnaNytt  – via mail eller post.  Utskick med kallelse inför årsmötet sänds alltid via post eftersom stadgarna kräver det. Det är också för att vi ska kunna nå dig om något händer med din stuga eller behöver kontakta dig av någon annan anledning.

Margareta Winell är ansvarig för vårt medlemsregister.  Ändringar ska därför sändas till henne via mail eller om du föredrar det kan du ringa.

margareta.winell@hotmail.com

telefon 070-5837982

 Långtidsparkerade bilar

Några medlemmar har under åren fått förmånen att långtidsparkera sina bilar på våra parkeringsplatser under vinterhalvåret.  Ett krav är alltid att styrelsen får en förfrågan i förväg och det gäller endast bilar som tillhör föreningens medlemmar.

Nya regler för Ullna båtklubb

Avgiften höjs till 350 kronor per år och medlem.  Avgiften går till administrationskostnader och inköp av material för båtplatserna. Anmäl dig till Lennart Fries telefon 070-589 65 60  om du vill ha båtplats under 2020.

 

  • Båtplatsinnehavare ska hjälpa till när bryggan ska sättas i och tas upp.
  • Båtplatsinnehavare håller själv med boj, bojsten samt fendrar.
  • Senast efter den 10 juni ska alla båtar som förvarats på land vara sjösatta.

Då många medlemmar i Ullna önskar båtplats är det viktigt att ingen båtplats uppehålls utan att den används. Om så är fallet förloras rätten till båtplatsen.

Trasiga båtar ska omedelbart forslas bort av ägare.

Huvudansvarig för båtplatserna är Metec, Gabriel och Lennart Fries.

Avgiften sätts in på föreningens postgiro 199 05 81-9 med båtplatsnumret som meddelande, senast 31 maj 2020.

Redaktör: Irene Klee, tel  070-73 545 73, webbplats: www.ullna.com

Styrelseledamöter: Irene Klee, ordf, irene.klee@hotmail.com , Lena Cronvall Morén, sekreterare, tel 073 564 90 78, lena.cronvall@outlook.com, Margareta Weinesjö, kassör, tel  070-6 46 86 06, margareta.weinesjo@crossmail.se,
Johan Blix, tel, 072-5284858, johan.blix@hotmail.com ,Ingvar Carlsson, tel 070-1464757, carlsson.ingvar33@gmail.com ,Margareta Winell, tel 070-5837982, margareta.winell@hotmail.com .  Områdesansvariga:
Södra: Christer Morén 070-5951432, christer.moren@gmail.com  och Per Granlund 072-3074767, ingelaaa@icloud.com  .
Norra: Metec Nowostawski, tel, 073-7240295.