Ullna-Nytt nr2 2018

Nyhetsbrev 2/2018 från styrelsen för Ullna Koloniträdgårdsförening april 2018

Denna sida är konverterad från originalet Ullna-nytt nr 2 2018

Från årsmötet 2018 Protokollet från årsmötet är uppsatta påanslagstavlorna och kan hämtas som dokument på ullna.com.

Nya styrelsen för 2018

Styrelseledamöter, funktion, Tomt, Vald till
Irene Klee, Ordförande + redaktör för Ullna Nytt, 138, 2020
Margareta Weinesjö, Kassör, 65, 2019
Margareta Winell, Vice ordförande, 34, 2020
Lena Cronvall Morén, 119, 2020
Ulrika Mannerblad, Utskicksansvarig, 116, 2019
Johan Blix, Ledamot, 117, 2019

Styrelsesuppl.
Christian Josefsson, 146, 2019
Margareta Wallin, 9, 2019
Åsa Karlsson, 52, 2019

Valberedning
Birgitta Ersson, 36, 2019
Inga-Britt Olsson, Sammankallande, 125, 2019

Revisorer
Gösta Ottestam, 8, 2019
Helén Hurtig, 142, 2019

Revisorsuppl.
Cecilia Falkenheim, 4, 2019
Margareta Grandin, 87, 2019

Arbetsdagar för 2018
Arbetsdagar är lördagar och startar kl. 10.00. Vi
bjuder på förtäring kl 13 efter arbetsdagens slut.
Följande arbetsdagar gäller för i år:

 5 maj
 30 juni
 15 september.

Var noga med att hålla bommen stängd
Under hösten/vintern har det som vanligt tyvärr
varit lite si och så med att hålla bommarna låsta och
nedfällda. Framför allt, låt aldrig koden synas!
Bommen är ett bra hinder så att inte oinbjudna på
ett enkelt sätt kan komma in på området.

Lite av varje om reglerna för Ullna
Under våren har det inkommit ett antal skrivelser
från medlemmar som tar upp följande:

 matning av fåglar med sanitär olägenhet som följd
 trångt köra bil på grusgångarna

Matning av fåglar
Om matningen av vildfågel tar sig alltför stora
proportioner och sker nära grannar kan det bli en
sanitär olägenhet. Därför har styrelsen, efter
kontroll med Södra Roslagens Miljö och
Hälsoskydd tagit fram följande riktlinjer:

 Tala med grannar om det är ok att mata fåglar
på den egna tomten eller mot allmänning

 Endast ett begränsat antal foderautomater (2-3
stycken) per tomt

 Strö inte ut fågelmat på marken

 Se till att städa upp det som hamnar på marken
vid foderautomater så att platsen hålls i städat
skick och inte blir en sanitär olägenhet

 Mata aldrig med matrester som kan locka till sig
råttdjur, kråkfåglar och rävar m.m.

Farbara grusgångar
Det har också framförts att det på vissa ställen inte
går att komma fram med bil på grusgångarna där
häckar eller staket har gjort gångarna smalare än de
2 meter som reglerna för Ullna säger. I vissa fall har
man då använt obebyggda tomter som vändplan vilket inte är vare sig lämpligt eller tillåtet. Detta har
påpekats tidigare av styrelsen när det förekommit.

Den som har kört sönder annans tomt bes vänligen att fylla igen spåren!