Ullnanytt nr 1 2017

Ullna-Nytt

Nyhetsbrev 1/2017 från styrelsen för Ullna Koloniträdgårdsförening januari 2017

Detta är en konverterad version av pdf-filen: ullnanytt 20170126

Årsmöte 2017 i ny lokal
Årsmötet kommer att äga rum den 11 mars kl 10-12 i Tibble hörsal, TIBBLE GYMNASIUM Attundavägen 1, nära Täby C.

OBSERVERA! Kallelse till årsmötet hittar du på baksidan av UllnaNytt!

Motioner in senast 1 februari
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari.

Arbetsdagar för 2017
Arbetsdagar är lördagar och startar kl. 10.00. Vi bjuder på förtäring kl 13 efter arbetsdagens slut. Följande arbetsdagar gäller för i år:

 22 april
 17 juni
 16 september.

Tack för belysningen
Stort tack till er som har haft belysningen på under hösten/vintern i era stugor. Det skapar en trevnad under mörka vinterkvällar.

Grusning av bilvägen till våren
Vi vill påminna om att vägen ner till södra kommer att att skrapas under våren då den är illa däran med så kallade ”potthål”. Sedan lägger vi grus där det behöver fyllas på både på norra och södra sidan.

Sökes – områdesansvarig på södra
Vi söker fortfarande någon som kan tänka sig att vara områdesanvarig på södra området. Som det ser ut nu så har vi ingen sådan funktion från och med i år. Vi får hoppas på en lösning genom att dela upp arbetsuppgifterna på flera medlemmar. Metec kvarstår som ansvarig på norra området.

Möjlighet till automatiska bommar
Eftersom det kom in en fråga från en medlem har styrelsen undersökt vad det kan kosta att installera automatiska bommar. Lövsättra fritidsby har en sådan lösning som vi har tittat på. De rapporterar att de är nöjda. På årsmötet kommer styrelsen att ta upp det som en punkt på dagordningen. Kostnaden skulle bli ca 95 000:-. Det skulle totalt bli ca 600 kronor per medlem. För finansieringen skulle vi behöva höja årsavgiften för 2017 med 300 kronor och resten skulle vi ta från fonden för yttre underhåll.

Några frågor och svar kring bomfrågan:

Hur kommer man in/ut?
Det finns tre sätt.

  1. Kliva ur bilen och knappa in koden förhand vid bommen
  2. Beställa en ”plupp” som läggs på kodlåsetdvs man slipper knappa in manuellt.Plupp kostar 100 kr/användare.
  3. GSM-kontroll. Använda mobiltelefonen föratt knappa in koden. Denna lösning kostar 370 kr/användare.

Kan man ha öppet dagtid på sommaren?

Ja man kan tidsstyra stängning/öppning.

Vad händer om det blir strömavbrott?

Bommen kan ändå öppnas/stängas eftersom det finns batteridrift.

Hur kommer räddningsfordon in?

Den som larmar måste ange koden.

Varför ska vi ha automatiska bommar?

Bommen öppnas och stängs automatiskt vilket innebär en bekvämlighet. Det ger också en möjlighet till bättre kontroll av att bommarna stängs enligt vad vi kommit överens om. Idag råder viss irritation när bommen inte stängs på kvällar.

Som information kan vi nämna att ett kodlås kostar närmare 500 kr/st.

Bilagor i detta utskick

  •   Faktura för el Q4 och årsavgift 3200 kronor
  •   Kallelse till årsmöte 2017 (OBS! Se baksidan avUllnaNytt)
  •   Verksamhetsberättelse 2016
  •   Budget för 2017