Ullnanytt nr 3 2017

Ullna-Nytt

Nyhetsbrev 3/2017 från styrelsen för Ullna Koloniträdgårdsförening juli 2017

Detta är en konverterad version av: Ullna-nytt 3-2017

Korrekta medlemsuppgifter viktiga
Om du ändrar kontaktuppgifter som exempelvis adress, telefonnummer, mailadress etc, kontakta Margareta Winell enligt uppgifterna i foten på detta nyhetsblad. Korrektauppgifterärviktigaföratt utskicken ska komma rätt!

Snälla – kör långsamt!
På södra har vägen från bommen nu skrapats och nytt grus har lagts på. Men hastighetsbegränsning max 20 km gäller! Det finns barn och djur på kolonin som inte ser sig för som vuxna gör! Gäller givetvis för båda områdena!

Ny gräsklippare
Vi har köpt en ny kvalitetsgräsklippare, en Stiga 320. Den finns på norraområdet. Endast utsedda personer får köra den efter att ha fått ”körkort”. Metec ansvarar för hur den används.

Brygga på södra områdets badplats
Ett bryggprojekt har bildats med Christian Malmgren som projektledare. Projektet går ut på att bygga en ny längre brygga på södra områdets badplats. Ambitionen är att börja bygget snarast till glädje för alla badentusiaster. Flera medlemmar har redan visat ett aktivt intresse att bidra med arbetskraft. Hör gärna av er till Christian ( tomt 90) för mer information och deltagande!

Nya räcken på p-platserna på södra
Styrelsen har beslutat att byta ut räckena på p- platserna till impregnerat virke för att slippa dagens underhåll. Ett första steg blir att byta ut dem på södra området. Detta görs under hösten.

Nya medlemmar
Vi välkomnar våra nya medlemmar!

Tider för bommen
Vägbommarna ska vara stängda:

 •   dygnet runt under tiden 16 september – 30 april
 •   senast från kl 20.00 – 06.00 under tiden 1 maj –15 september.
  Du kan inte förutsätta att de som bor närmast ska hålla koll på bommarna!Dricksvatten – kanske en kommande bristvara
  Tänk på att dricksvattnet snabbt kan bli en bristvara så använd denna gåva med förstånd. Vattna aldrig med annat än sjövatten! Vattenprover tas i maj och juli/augusti.

  Tillgång till torrdass vid strömavbrott
  Om det blir strömavbrott kan vattentoaletterna inte användas. Då finns möjlighet att tillfälligt öppna torrdassen. Nyckeln till dessa finns på en krok bredvid nyckelskåpet i det olåsta förrådet både på norra och södra området. Du som öppnar har ansvaret även för att stänga!

  Nytt helikopterbesök
  Besöket av helikoptern som vi informerat om tidigare blev mycket lyckat. Ca 30 personer valdeattföljamed. Nufinnsennymöjlighetatt följa med. Det är fredagen den 28 juli kl 12.00. Kom i tid! Se även anslagstavlorna eller webben.

  Bilagor i detta utskick

 Faktura för el Q2 (april – juni)