Ullnanytt nr 4 2017

Ullna-Nytt

Nyhetsbrev 4/2017 från styrelsen för Ullna Koloniträdgårdsförening oktober 2017

Detta är en konverterad version av: Ullnanytt 2017 nr 4

Kom med förslag på åtgärder/investeringar för 2018
Styrelsen tar tacksamt emot förslag senast i december på investeringarsombehövergörasinför kommande år och som kräver finansiering. Även om styrelsen försöker ha koll på vad som behöver åtgärdas framöver och har en underhållsplan, så behöver vi alla medlemmars hjälp. Under åren har vi fått in önskemålen när budgeten redan lagts eller ibland till och med först på årsmötet. Då kan vi oftast inte tillgodose önskemål för verksamhetsåret.

Ny kod och nya tider för bommen
Vägbommarna ska vara stängda:
 dygnet runt under tiden 16 september – 30 april. Du kan inte förutsätta att de som bor närmast ska hålla koll på bommarna!

Ibland har lås lämnats med koden fullt synlig. Det harvidflertaltillfälleninneburitattlåsstulits. Ett lås kostar ca 400 kronor. Rulla alltid bort koden!

Vikten av att anmäla toalettlösning
Anmäl till Södra Roslagens Miljö och hälsoskydd (SRMH)när du vill byta toalettlösning eller installera en ny. Detta har vi med i våra Regler för Ullna så det är ingen nyhet. SRMH vill ha kontroll på vilka toalettlösningarsom finns och att installa- tionen och efterbehandlingen sker korrekt.

För förbränningstoalettgäller att skorstenen inte får vara för nära grannens hus så att lukt från förbrän- ningen stör. Detta prövas innan ansökan beviljas.

Nya parkeringsräcken på södra
På södra området har vi nu fått underhållsfria räcken på parkeringsplatserna. De gamla höll på att falla ihop. Parkera inte för nära så att det finns risk att räcket och fundament skadas!

Ytterst viktigt om bygglov!
Särskilda regler gäller för bygglov i vårt område. Alla åtgärder som involverar tillbyggnad (observera att även altan kan kräva bygglov), utvändiga ändringar samt markförändringar kräver bygglov/marklov eftersom kolonistugor inte räknas som en- och tvåbostadshus och därmed finns inga bygglovsbefriade åtgärder. Det är var och ens ansvar att ta reda på vad som gäller så fråga kommunen om du vill bygga något.

Även staket/plank kräver bygglov om de är högre än 1,10 meter. Högre konstruktioner än så måste vara minst 80 % genomsiktliga för att inte kräva bygglov (spalje/pergolaliknande konstruktioner).

Bygglov söks hos Täby Kommuns bygglovsavdelning.

Innan du ansöker om bygglov ska du kontakta styrelsen och informera grannarna. Styrelsens yttrande bifogas därefter ansökan om bygglov till byggnadsnämnden.

Vi rekommenderar dig som har plank eller annat som inte följer bygglovsreglerna att antingen riva det och börja om från början eller sända in en bygglovsanmälan i efterskott på befintlig byggnation. Byggnationer som är uppförda i området och som inte har bygglov men kräver det, kan bli föremål för tillsynsärenden. Sanktionsavgifter kan då komma att tas ut.

Tänd ett ljus i mörkret
Som vanligt uppmuntrar vi medlemmarna att ha någon form av belysning tänd i eller vid stugan. Det gläder dem som är där även höst och vinter samt kan skrämma bort eventuella ovälkomna besökare.