Ullna-Nytt 5-2014

Nyhetsbrev 5/2014 från styrelsen för Ullna Koloniträdgårdsförening december 2014

Originalet konverterat till webbformat. Ladda hem original: Ullna-Nytt 5-201412

Årsmötet för 2015 och motionstid
Årsmötet för 2015 kommer att äga rum lördagen den 14 mars klockan 10 – 12. Plats: samlingssalen i Föreningsgården, Attundafältet 12 i Täby Centrum.

Motioner ska vara inne till styrelsen senast den 1 februari 2015.
Under årets årsmöte kommer styrelsen att föreslå en ändring av stadgarna när det gäller rösträtten. Det är inte tydligt vad som gäller enligt den text som finns idag. Dessutom lägger vi till några ytterligare texter, bland annat regleras valberedningens ansvar. Det krävs två föreningsmöten för att få igenom en stadgeändring.
Uppställning av bilar under vintern
Vi har i dagsläget två bilar på södra och en släpkärra på norra som kommer att stå parkerade under vintern. Ägarna till dessa fordon har haft kontakt med styrelsen och vi har föreslagit var fordonen ska placeras för att snöröjningen ska fungera.

Snöröjningen på Ullna
Vi har avtal med Hessling & Lilja AB vid Vågsjö gård om plogning. Såhär här plogas det på Ullna:
Norra: Röjning ner till vägbom och vidare till servicehus, parkeringsplatser närmast servicehuset och därpå följande parkeringsplats. Röjning av bilväg fram till vändplan utanför tomt 58.
Södra: Röjning från vägbom till servicehus och vidare ner till röda huset nr 60, parkeringsplats nr 2 vid första parkeringsområdet närmast vägbom. Röjning av parkeringsplatserna i närmast anslutning till servicehuset (ej i ytterkanterna).

Stäng inte av huvudströmbrytaren
Styrelsen är mycket tacksam om du inte stänger av din huvudströmbrytare i stugan. Anledningen är att vi då inte får kontakt med elmätaren. Det är viktigt att vi ser att de fungerar även om förbruk- ningen blir 0 de månader som du inte använder el. Elmätaren påverkar inte din förbrukning.

Nedgrävda kopplingsdosor för el
Styrelsen har i tidigare verksamhetsberättelse för år 2012 pekat på de problem som kan uppstå när kopplingsdosor för el har grävts ner. Det är de dosor som leder el till två hus i taget. En del uppfinningsrika medlemmar har grävt ner dessa och när det under årens lopp korroderar, läcker det in vatten så blir det kortslutning. Detta har nyligen hänt. Om det blir ett elfel får medlemmar vars dosa det gäller betala för den reparation som krävs. Problemet tas om hand när det uppstår, inga nedgrävda dosor åtgärdas i det här läget. Det finns sju nedgrävda boxar på norra och en på södra området, dvs totalt åtta.

Faktura för årsavgiften 2015 och elmätare
Faktura för årsavgiften för 2015 inkl resterande kostnad för elmätarna (totalt 3000:-) samt UllnaNytt sänds via e-post till dig som har sådan och till övriga via post. Senaste inbetalningsdag: sista januari 2015.

Styrelsen önskar alla en God Jul och Gott Nytt år!