Ullna-Nytt 4-2016

Nyhetsbrev 4/2016 från styrelsen för Ullna Koloniträdgårdsförening oktober 2016

Originalet konverterat till webbformat. Ladda hem original:
Ullna-Nytt 4-2016

Vår revisor Yngve Kjellin
Vid själva ”pressläggningen” av detta UllnaNytt har styrelsen precis fått veta att vår revisor Yngve Kjellin, tomt 36 har gått bort. Yngve var vår revisor sedan 2013. Våra tankar går till hans anhöriga!

Ny webbplats 

201610ullnanytt

Besök vår nya webbplats www.ullna.com!

Nya medlemmar Namn  Tomt 
Carin Morholm 114

Välkommen Carin, du borde ha stått med i förra UllnaNytt!

Årsmöte och arbetsdagar 2017 
Årsmötet kommer att äga rum den 11 mars kl 10-12 i Tibble hörsal, TIBBLE GYMNASIUM Attundavägen 1, nära Täby C.

Arbetsdagar är lördagar och startar kl. 10.00. Följande dagar gäller för kommande år:

 22 april
 17 juni
 16 september.

Vi bjuder på förtäring kl 13 efter arbetsdagens slut.

Vinter, belysning och bommen 
Snart kommer mörkret och vi tackar alla medlemmar som vill offra lite el på utebelysning eller belysning inne i huset. Det livar upp området och skänker trygghet för dem som väljer att vistas där även på vintern. Bommen ska vara stängd dygnet runt.

OBS! Lämna aldrig ut bomkoden till hanteverkare, bud eller andra obehöriga! 

Grusning av bilvägen till våren 
Under våren kommer vägen ner till södra att skrapas då den är illa däran med så kallade ”potthål”. Sedan lägger vi grus där det behöver fyllas på både på norra och södra sidan.

Ny uppdaterad logga 
I sidhuvudet ser du den något modifierade loggan som nu blivit lite mer stilren.

Alla arrendeavtalen skrivs på igen 
Detta är ett upprop till er som ännu inte skrivit på arrendeavtalet som gäller från 1 oktober 2016 till 1 oktober 2030. De allra flesta har skrivit på men några återstår. Kontakta Margareta Winell om du bor på norra och Irene Klee om du bor på södra så kan du avtala en tid för påskrift. Tack för hjälpen!

Extradebiteringen slopas 
Under det första året med det nya eldebiterings-systemet har vi provat oss fram genom en extra-debitering varje kvartal på 45 kr. Från och med 2017 års förbrukning som faktureras första gången under april kommer vi att slopa denna debitering. Pengarna har reserverats som buffert om elpriserna blir höga under vintertid eftersom föreningen ligger ute med pengar under ett kvartal.

Sökes – områdesansvarig på södra 
Weine Weinesjö avgår som områdesansvarig från och med årsskiftet. Kan du tänka dig att bli områdesansvarig eller vet någon som kan ställa upp? Hör av dig till styrelsen! Observera att denna funktion inte har någon jourtjänstgöring. Läs mer om arbetsuppgifterna på www.ullna.com under valet Styrelsen. Hittar vi ingen, kommer södra området att stå utan områdesansvarig. Vi får då dela upp arbetsuppgifterna på flera medlemmar.

Bilagor i detta utskick 
 Eldebitering tredje kvartalet 2016 (juli – september). Betalas snarast möjligt innan månadsskiftet oktober/november.