Ullna-nytt 1-2015

Nyhetsbrev 1/2015 från styrelsen för Ullna Koloniträdgårdsförening februari 2015

Årsmöte den 14 mars 2015 
Årsmötet äger rum i Föreningsgården i Täby Centrum (se bifogad kallelse) den 14 mars mellan klockan 10-12. Fika kommer att serveras under mötet.

Som vanligt kommer endast de punkter som finns på dagordningen att gå vidare till beslut på årsmötet. Efter årsmötet öppnar vi dock upp för övriga frågor där diskussion kan föras men inga beslut fattas.

Sökes – nya ledamöter till styrelsen 
Valberedningen har ett tungt jobb. I förslaget till nya stadgar preciseras ansvaret som varit otydligt tidigare. Några i nuvarande styrelse har suttit väldigt länge och det börjar bli dags att förnya. Är du intresserad? Ta kontakt med Inga-Britt Olsson, telefon 08-756 08 87 eller 073-767 44 33.

Vi söker exempelvis på sikt en ny ordförande. Vår nuvarande ordförande som haft jobbet sedan 2003 börjar känna att det är dags att lämna över ansvaret till någon annan när mandattiden går ut 2016. Träd fram, samma person kan ju inte ha posten i all evighet! Har du idéer på vem som skulle kunna passa, hör av dig till Inga-Britt eller direkt till någon i styrelsen om det är enklare.

Förslag till ändringar i stadgarna 
Styrelsen anser att nuvarande stadgar behöver förtydligas på vissa punkter. Bland annat är skrivningen om rösträtten inte helt tydlig så att det är lätt att förstå vem som har rösträtt. En tomt en röst är ju vad som gäller.

Bifogat finner du förslagen till ändringar markerade i dokumentet.

Nya medlemmar 

Tomt Medlem 
144 Pia Vikström

Nu finns gott om tid för Pia att planera i trädgården. Vi önskar dig välkommen!

Arbetsdagar för 2015 
Arbetsdagar är lördagar och startar kl. 10.00. Följande dagar gäller för i år:

 25 april
 13 juni
 19 september.

Tips för skidåkare 
Ullna är fantastiskt alla tider på året! Numera finns det också möjlighet att åka skidor i konstskidspåret vid Arninge golfklubb. Och detta trots den snöfattiga vintern. Vi är verkligen priviligierade som har stuga här!

En tanke till de anhöriga 
Bengt-Erik Grandin hus 87 och Jacob Olofsman hus 52 finns inte längre bland oss. Båda har varit med från det att området bildades och Bengt-Erik har varit förtroendevald. Av honom ärvde vi en handgjord ordförandeklubba till årsmötet. Våra tankar går till de anhöriga.

Bilagor i detta utskick 

 Kallelse till årsmöte 2015
 Verksamhetsberättelse 2014
 Budget för 2015
 Resultat- och balansräkning
 Förslag till stadgeändringar
 Inkommen motion