Ullna-nytt 1-2016

Nyhetsbrev 1/2016 från styrelsen för Ullna Koloniträdgårdsförening januari 2016

Årsmöte den 12 mars 2016
Årsmötet äger rum i Föreningsgården i Täby Centrum (se bifogad kallelse) den 12 mars mellan klockan 10-12. Fika kommer att serveras under mötet.
Som vanligt kommer endast de punkter som finns på dagordningen att gå vidare till beslut på årsmötet. Efter årsmötet öppnar vi dock upp för övriga frågor där diskussion kan föras men inga beslut fattas.
Motioner in senast 1 februari
Kom ihåg att motioner till årsmötet ska var styrelsen tillhanda senast den 1 februari.

Arbetsdagar för 2016
Arbetsdagar är lördagar och startar kl. 10.00. Följande dagar gäller för i år:
 23 april
 18 juni
 17 september.

Nya medlemmar under 2015

Ulla Bohlin47
Hassan Mousavi67
Alexandre Petron/Natalia Maiouchkina18
Emelie Fröberg/Jonas Lundell137
Cecilia Falkerheim Bark4
Berna Lindahl67
Charlotte och Eggert Nielsen92
Charlotta Wagell40
Åsa Karlsson52

Välkomna!

Från och med 2016 ändrar vi reglerna för vem som ska betala överlåtelseavgiften. Det nya är att det är köparen som ska betala 200:-. Förändringen skrivs in i Regler för Ullna som du kan hämta på webplatsen.

Nytt år – nya rutiner för eldebitering!
Från och med sista kvartalet 2015 kör vi igång det nya eldebiteringssystemet. Huvudansvarig är Margareta Winell. Debiteringen sker efter faktisk förbrukning och i efterskott efter varje kvartal.
Bifogat finner du fakturan för oktober – december och den ska betalas innan januari månad är slut. Anledningen till att det är så kort varsel är att vi inte får in uppgifter för den sista månaden i kvartalet från elleverantören förrän efter den 15e i månaden. Samma sak kommer att gälla vid debiteringarna framöver – fakturan sänds ut ca 2 veckor innan den ska betalas. Fakturan är enkel. Den talar om kvartalets uppmätta elförbrukning och kostnaden för detta. Posten administration/service: 108:-per kvartal är kostnaden för att driva insamlingssystemet (63 kr inkl moms) samt 45 kr för framtida underhåll.

Festkommitté sökes för 30 årsfest
I år fyller föreningen 30 år och de ska vi naturligtvis fira. För att ordna en bra fest behövs en festfixargrupp och ordförande för gruppen är Eva Rask, tomt 134. Vill du vara med i gruppen? Hör av dig till Eva! Kontaktuppgifterna finner du i sidfoten av detta nyhetsblad. Tanken är att festen ska äga rum den 2 juli så boka gärna in detta datum redan nu.

Bilagor i detta utskick
Faktura för el Q4 och årsavgift
Kallelse till årsmöte 2016
Verksamhetsberättelse 2015
Budget för 2015