Ullna-nytt 2-2015

Nyhetsbrev 2/2015 från styrelsen för Ullna Koloniträdgårdsförening
april 2015

Arbetsdagar för 2015
Arbetsdagar är lördagar och startar kl. 10.00. Följande dagar gäller för i år:
 25 april
 13 juni
 19 september.
Eftersom busstiderna har ändrats så kommer de medlemmar som anländer med buss att ansluta först efter klockan 10 vilket är helt i sin ordning.

Glöm inte att anteckna dig på medlemslistan och inte bara arbetslistan på anslagstavlan! Annars kan du bli debiterad för icke närvaro på arbets-dagen.

Årets skötseltema – grusgångarna!
På årsmötet kom det upp via en motion att vissa hus och tomter idag ligger på gränsen till att vara ovårdade. Alla känner till vilka ordningsregler som gäller och särskilt under perioden maj – september görs regelbundna kontroller.
Ett förslag har kommit från en medlem att anordna teman för året då man lägger särskild vikt under året vid att sköta exempelvis grusgångarna, häckar, hus etc.
Styrelsen tyckte det var en bra idé och beslutar därför att årets tema 2015 är grusgångarna. De ska vara snygga och rensade från ogräs. Det är förstås inte bara i år det ska ske utan varje år men tanken är att man i år kan lägga lite extra fokus på dem. Tänk då på att även de delar av grusgångarna som gränsar mot allmänningar bör rensas av dem som har angränsande tomter.

Omorganisation i områdesansvaret
Kristoffer Myrberg som varit huvudansvarig för de områdesansvariga med en mängd olika arbetsuppgifter har nu lämnat över detta ansvar till Weine Weinesjö. Weine finns på tomt 65. Tänk på att det ju inte är fråga om någon jourtjänstgöring som de områdesansvariga bidrar med! Metec är områdesansvarig på norra och Weine och Kristoffer på södra. Vi tackar dem för att de ställer upp!

Höjd medlemsavgift och förbrukad el
På årsmötet beslutades att höja medlemsavgiften med 200:-.I detta utskick finns fakturan för denna höjning inklusive den avgift du ska betala för förbrukad el under hösten fram till nu. Elfakturorna räknar vi med kommer två eller tre gånger om året. Någon slutavräkning behöver inte göras eftersom vi löpande får in värden för faktiskt förbrukning som Lars Ögren sedan prissätter med rörligt spotpris enligt det avtal vi har. Fakturan ska vara betald senast 30 april.

Buss 615 har nu färre avgångar
Tyvärr har många busslinjer inom Täby kommun fått glesare turer och buss 615 är en av dem. Styrelsen kommer att sända en skrivelse till Täby kommun och SL för att poängtera vikten av att busslinjen får fortsätta och att turtätheten blir bättre.

De som tar bussen till Ullna under arbetsdagarna hinner t e x inte fram till kl 10 och då är det givetvis ok att komma senare. Notera det gärna på närvaro-listan så att det inte uppstår några frågetecken.

Vad är aktuellt på underhållsplanen?
Styrelsen går vid varje styrelsemöte igenom underhållsplanen som är till för att definiera kommande års underhållsbehov. På så sätt kan vi i god tid se till att fylla kassan så att vi kan genomföra det vi behöver göra. Här är ett axplock av åtgärder vi har framför oss för 2015:
 Grus till grusgångarna
 Sand till badstranden
 Plåttak på duschhusen
 Ny toalett till södra servicehuset

Bilagor i detta utskick
 Faktura för höjd medlemsavgift och förbrukad el