Ullna-Nytt 3 2019

UllnaNytt 3/2019
från styrelsen för Ullna Koloniträdgårdsförening
juli 2019

Detta är en konverterad version för webben. Originalfilen finns här: Ullna-Nytt 3 2019

Framtida utskick via mail
Vi planerar att ersätta våra pappersutskickmed utskick via mail till hösten. Om du ännu inte meddelat oss din mailadress är vi tacksamma om du gör det snarast! Det är viktigt att vi har korrekta uppgifter i våra medlemsregister.

Meddela styrelsen om du flyttar, ändrar telefonnummer eller mailadress. De som inte har mail kommer att få sina utskick med posten som tidigare. Material till årsmötena sänds alltid via post enligt stadgarna.

En kompost är en kompost……
Regel nummer 1: Komposterna är till för trädgårdsavfall och inte brädhögar och gamla möbler. Dem får du frakta bort själv! Eller fråga de som eldar på arbetsdagen om du kan få lägga med sådant som inte är impregnerat virke.

Lägg absolut inte brädor på komposten under mellantiden!!

Regel nummer 2: Såga ner stora grenar till en längd av ca 1 meter innan du lägger på komposten!

Inspektion av ovårdade tomter och hus
Reglerna för ovårdade tomter och hus framgår bl.a. i Regler för Ullna. Besiktningar görs i juni och augusti. De som fått anmärkningar kommer att kontaktas. Meddela styrelsen om du har förhinder och inte hinner åtgärda till utsatta datum.

Styrelsen kommer att kontakta alla som har bråte på sin tomt år efter år. Förutom att det är förfulande, gör det svårare att sälja hus i området, är inte förenligt med koloniverksamet och en stor brandfara. Husen står tätt och bränder kan därför snabbt spridas.

Rapport från midsommarfesten
Midsommarafton firades på sedvanligt sätt på Ullna Norras allmänning. Midsommarstången var rest och tältet uppsatt och dekorerat. Grillen var tänd och alla hade med sig något gott att äta och dricka. Vädret var ovanligt fint och stämningen hög. Sammanlagt 17 personer deltog i firandet. Glöm inte bort Kräftor och Karaoke lördagen den 17 augusti kl 18. Se anslagstavlan.

Blixt slog ner i Ullna
Lördagen den 6 juli vid 22-tiden larmade rådiga medlemmar brandkåren. Bixten hade slagit ner i en gammal ek som fattat eld längs vattnet vid södra området. Brandmän från Vallentuna kommun släckte branden och var klara vid 00.30.

De bekräftade att deras “slangkapacitet” räcker gott och väl inom hela området. Om det skulle brinna i någon av stugorna så kör räddningsfordon inte ner i grusgångarna utan använder slangarna. Bilder från insatsen finns på www.ullna.com.

Bilagor i detta utskick
 Faktura för el Q2