Ullna-Nytt 2-2016

Nyhetsbrev 2/2016 från styrelsen för Ullna Koloniträdgårdsförening april 2016

Originalet konverterat till webbformat. Ladda hem original: 201604 ullnanytt

Viktigt från årsmötet 2016
Protokollet från årsmötet kommer att sättas upp på anslagstavlorna. Under mötet informerade styrelsen om att Täby kommun vill höja arrendeavgiften eftersom de blivit upptaxerade på marken av Skattemyndigheten. I samband med detta kommer styrelsen att inleda förhandlingar med kommunen om ett nytt arrendeavtal. En uppdaterad utgåva av budgeten presenterades också på mötet vilken bifogas detta utskick.

Den höjda årsavgiften
Med anledning av höjningen av arrendeavgiften så kommer årsavgiften att höjas. Den blir totalt 3200:- för 2016 varav 2500:- redan har betalats av medlemmarna. Kvarstår 700:- som debiteras på bifogade faktura för första kvartalet 2016. Den ska betalas innan april månad är slut. Anledningen till att det är så kort varsel är att vi inte får in uppgifter för den sista månaden i kvartalet från elleverantören förrän efter den 15e i månaden.

Observera!
För att styrelsen ska slippa omfattande manuellt arbete med administrationen av fakturorna så ber vi er att inte betala något i förväg utan vänta tills fakturan kommer!

Återbetalning av för mycket betald el
Ett antal medlemmar har debiterats för mycket för elen under den tid som vi hade preliminär- debitering i det tidigare eldebiteringssystemet. Det är inget konstigt utan är en följd av att man måste uppskatta förbrukningen och den bygger på föregående år. Har man ändrat sitt förbruknings- mönster eller exempelvis föregående ägare hade ett helt annat mönster så kan det bli så här. Det kan givetvis också gå åt andra hållet.
Dagen efter årsmötet kontaktade styrelsen alla berörda för att få kontonummer så att utbetalning kunde göras. Alla hörde tyvärr inte av sig. Vi har därför sett till att automatisera administra- tionen kring detta så att de som har tillräckligt mycket pengar att betala i kommande faktura får tillgodohavandet avdraget på den. Övriga får vi hantera manuellt. Du blir kontaktad i så fall.

Nya styrelsen för 2016
Nedan ser du den nya styrelsen under 2016.

StyrelseledamöterTomtVald till
Irene Klee,
Ordförande
+ redaktör för Ullna Nytt
1382018
Margareta Weinesjö, Kassör652017
Margareta Winell, Vice ordförande342018
Christian Malmgren Ledamot902018
Ulrika Mannerblad, Utskicksansvarig1162017
Johan Blix, Ledamot1172017
Styrelsesuppleanger
Margareta Wallin92017
Lena Cronvall-Morén1192017
Åsa Karlsson522017
valberedning
Birgitta Ersson362017
Inga-Britt Olsson, Sammankallande1252017
Revisorer
Yngve Kjellin362017
Gösta Ottestam82017
Revisorsupp.
Cecilia Falkenheim42017
Margareta Levin332017

Arbetsdagar för 2016
Arbetsdagar är lördagar och startar kl. 10.00. Följande dagar gäller för i år:
 23 april
 18 juni
 17 september.

Missa INTE 30-årsfesten den 2 juli
Datum: 2 juli kl. 16.00.
Pris: blir 100:-/vuxen och 50:-/barn under 12 år.
Alla medlemmar med make/maka/sambo/särbo är välkomna! Tyvärr har vi inte möjlighet att erbjuda någon plats för vänner/bekanta. Mer information om detaljer kring plats, anmälan etc kommer under maj och den hittar du på anslagstavlorna, på webbplatsen och via mail för er som angivit en mailadress.
Inför festen behöver vi fler frivilliga “hjälpredor” för hämtning av möbler/mat och tältuppsättning. Kan du hjälpa till så kontakta Eva Rask (tomt 134), info@evarask.se, 070-318 28 12.
Varmt välkommen önskar vi från “festkommittén”.

Ändrade tider för bommen
Efter önskemål från medlemmarna har styrelsen beslutat att ändra tiderna för bommen med ökat öppethållande först från den 1 maj.

Vägbommarna ska vara stängda:
dygnet runt under tiden 16 september – 30 april
senast 20 – 06 under tiden 1 maj – 15 september

Det är inte alltid så att de som bor närmast är där och kan stänga den. Alla måste hjälpa till att hålla koll på detta. Lås den därför för säkerhets skull när du åker från området under kvällen – även om klockan inte är 20.

Förhandlingar om nytt arrendeavtal
Styrelsen kommer att ta fram ett förslag till nytt arrendeavtal till kommunen och vi undrar nu om det finns någon medlem som har juridisk kunskap om fastighetsrätt? Hör av dig till någon i styrelsen i så fall. Kontaktuppgifter finns i fotnoten.

Bilagor i detta utskick
Faktura för el Q1 och extradebitering årsavgift
Uppdaterad budget från årsmötet.

Upprop till alla medlemmar!
Frågan om att få sina utskick via mail istället för med posten kom upp på årsmötet. Det har inte fungerat så bra med utskicken hittills då inte alla som har mail återkopplar vid frågor från styrelsen eller ens läser sina mail.
Dessutom har vi ännu inte lyckats göra utskriften av fakturorna automatiskt direkt till mail. Om det finns någon inom föreningen som är bra på Officepaketet och därmed kan hjälpa oss med en lösning, är vi tacksamma om du kan kontakta ordföranden.

Observera!
Slå inte av huvudströmbrytaren i huset. Elmätaren förbrukar ingen el men vi måste
kunna ha kontakt med elmätaren för att se att den fungerar. Värdet vid avläsningen blir noll om ingen el förbrukats.