Ullna-Nytt 3-2016

Nyhetsbrev 3/2016 från styrelsen för Ullna Koloniträdgårdsförening juli 2016.

Originalet konverterat till webbformat. Ladda hem original: 201607 ullnanytt

Elkostnader – varför är det så dyrt?
Några har undrat varför kostnaden för el blivit så hög under de tre första månaderna. Om du tittar och jämför vad du har betalat tidigare år så ser du säkert att det inte är någon större skillnad i totalförbrukningen. Det som tar mycket el är framför allt uppvärmningen. Så har du någon värmekälla på under vinterhalvåret får du räkna med att förbrukningen är hög. Den som undrar varför räkningen är högre här i stugan än hemma ska tänka på att hemma i en lägenhet är det normalt bara hushållsel som du får en faktura på. Men här i stugan är det även för uppvärmning. Priset på själva elen har länge varit lågt. Elpriset och skatt under kvartal 2 (april, maj, juni) ser du nedan. Moms till kommer sedan på både elspriset och skatten.

elprisskatt
april25,5529,20
maj27,0029,20
juni36,1729,20

Konsekvenser av att stänga av huvudströmbrytaren
Om du stänger av huvudströmbrytaren i ditt hus kan vi inte läsa av elförbrukningen som görs vid varje månadsskifte. Har du ingen förbrukning är det ju inget problem. Men har du förbrukning och emellanåt stänger av mätaren så samlar du på dig kostnader under flera månader och du kan få en rejäl överraskning när vi väl kan debitera. Elmätaren drar ingen el.

Arrendeavtalet med kommunen i hamn
Arrendegruppen som fick förtroendet på årsmötet att förhandla om det nya arrendeavtalet med kommunen har bestått av Johan Blix, Irene Klee och Margareta Winell.

Vi lyckades komma till ett bra samförstånd och kan nu glädjas åt att vårt arrendeavtal kommer att gälla i 14 år från den 1 oktober 2016 till den 1 oktober 2030. Föreningen har i nuvarande avtal ingen rätt till förlängning av arrendet (så kallat besittnings- skydd) om avtalet sägs upp. Eftersom det innebär att en lagregel skrivs bort har det i sin tur krävt att arrendenämnden måste godkänna bortskrivningen i varje arrendeavtal med medlemmarna. I det nya avtalet med kommunen som gäller från hösten har vi den lagstadgade rätten till förlängning. Det innebär att vi inte längre behöver sända avtalen för godkännande till Arrendenämnden och detta underlättar verkligen vår administration.

Nu innebär förändringen egentligen inte så stor skillnad för oss annat än administrativt. Kommunen har poängterat att man inte har några som helst planer på att förändra hur området används. Om de skulle vilja säga upp arrendet måste det finnas godtagbara skäl enligt Jordabalkens regler. Den juridiskt intresserade kan läsa mer om detta i Jordabalkens 8 och 10 kapitel.

Med det nya arrendeavtalet med kommunen följer att vi måste upprätta nya avtal med samtliga medlemmar i föreningen. Denna process kommer att starta i höst eftersom det nya avtalet med kommunen börjar gälla först den 1 oktober 2016.

Kolfilter installerat i pumphuset för dricksvatten
Vi har installerat ett radonfilter i pumphuset för dricksvatten. Det är ett kolfilter som minskar radonhalten med upp till 95%. Årets analysresultat visade nämligen att vattnet i brunnen har höga radonhalter. Det är i brunnen som nivåerna är högst (2100 Bq/l) men när man kommer ut i systemet så ser man i analyserna att nivåerna går ner till 1200 respektive 1300 Bq/l. Om nivån är högre än 1000 Bq/l rekommenderar Livsmedels- verket att man vidtar åtgärder för att få ner halten. Det har vi nu gjort.

Efter ny mätning med filtret installerat är radon- halten minimal och vattnet har nu också fått en bättre kvalitet till exempel genom att missfärg- ningarna har försvunnit!

Under vinterhalvåret kommer filtret inte att vara i drift. Vintervatten kan som tidigare tas i brunnen men vi rekommenderar då att inte använda det som dricksvatten. Radon är lättflyktigt och vispar man runt lite i vattnet avges radonet snabbt i luften. Det bör man dock inte göra inomhus. Tar du vatten från brunnen under vintern kan vi inte garantera radonhalten och du använder vattnet på egen risk.

Inget matavfall i öppna komposter
Släng aldrig något matavfall, benrester eller dylikt i öppna komposter. Resterna dras runt av räven och drar till sig råttor och andra djur och det är inte trevligt. Så släng aldrig dina grillrester annat än i soptunnorna.

Nya medlemmar

NamnTomt
Pia karlsson130
Jan Krolczyk72
Cecilia Sjöblom (redan medlem (hus 61)95

Vi välkomnar alla nya medlemmar!

Arbetsdagar för 2016
Arbetsdagar är lördagar och startar kl. 10.00. Följande dagar gäller för i år:

 23 april
 18 juni
 17 september.

Vi bjuder på förtäring kl 13 efter arbetsdagens slut.

Rapport från 30-års festen
Stort tack till festkommittén bestående av Eva Rask, Christine Nordström, Gittan Andreasson, Solweig Johansson, Solveig Wellander och Monika Jönsson. Det var utomordentligt fint ordnat med liten fördrink och visor sjungna av Johan Taube. Ett fantastiskt buffébord med lite allsång och kladdkaka a la Ann-Charlotte fullbordade kvällen. Här ett foto av alla deltagare som var med. Fotograf är Gustav Ekman och en drönarhelikopter.

Alla ska känna till reglerna för bygglov
En viktig orsak till att vi har fått ett förlängt arrendeavtal med bättre villkor är att vi har skött oss bra. Det kräver även i fortsättningen att alla följer de särskilda bygglovsregler som gäller inom vårt arrenderade område. De har alla skyldighet att känna till! De finns noggrant beskrivna i Regler för Ullna som finns att hämta på www.ullna.com och alla medlemmar har också fått informationen med överlåtelsehandlingarna.

El vid överlåtelser
Fakturan för el sänds till den som är ägare vid aktuell kvartalsfakturering. Det betyder att köpare och säljare får göra upp själva för de ingående månaderna.

Bilagor i detta utskick
Eldebitering andra kvartalet 2016 (april – juni). Betalas snarast möjligt innan månadsskiftet.

Viktigt att tänka på!
Slå inte av huvudströmbrytaren i huset.
Elmätaren förbrukar ingen el men vi måste kunna ha kontakt med elmätaren för att se att den fungerar och kunna debitera el. Värdet vid avläsningen blir noll om ingen el förbrukats. Blir inte värdet noll så har du något som drar el. Vet du med dig att du inte har någon strömkälla på i huset bör du definitivt kontrollera vad det är som drar el.