Vattnet slås på 20 april

Om allt går enligt plan så slås både sjövattnet och dricksvattnet på någon gång under dagen den 20 april (på både södra och norra sidan).

Arbetsdagar 2024

Under 2024 ligger arbetsdagarna (städdagarna) på följande datum:

5 maj 10:30 – 13:30

16 juni 10:30 – 13:30

22 september 10:30 – 13:30

Samling klockan 10.30 vid servicehusen då närvarolistan skrivs på och arbetsuppgifter delas ut.

Arbetsdagarna finns också utmärkta i hemsidans kalender.

Övrig information om arbetsdagarna:

Vi har tre gemensamma arbetsdagar under sommarhalvåret (lördagar eller söndagar), vilka föreslås av styrelsen. Minst två av dessa arbetsdagar ska du ha deltagit i. Om du endast deltar på 1 arbetsdag debiteras du 500:-, om du inte deltar alls debiteras du 1000:-. Arbetsdagarna har vi i april/maj, juni och september. Samling klockan 10.30 vid servicehusen då närvarolistan skrivs på och arbetsuppgifter delas ut. Ca klockan 13.30 arrangeras gemensam lunch.

Under arbetsdagarna utförs arbeten på allmänna ytor, t ex som att klippa allmänningarna, rensa diken, måla etc. INTE rensning av gångar utanför tomten. Detta ingår i ordinarie tomträttsansvar.

Vildsvin på Ullna

Tyvärr verkar även vildsvinen tycka om vårt koloniområde. Det har bökats rejält både på södra och norra området.

Styrelsen har rapporterat det till Täby kommun och inväntar svar på hur man ska hantera problemet.