Vattnet slås på 20 april

Om allt går enligt plan så slås både sjövattnet och dricksvattnet på någon gång under dagen den 20 april (på både södra och norra sidan).

Arbetsdagar 2024

Under 2024 ligger arbetsdagarna (städdagarna) på följande datum:

5 maj 10:30 – 13:30

16 juni 10:30 – 13:30

22 september 10:30 – 13:30

Samling klockan 10.30 vid servicehusen då närvarolistan skrivs på och arbetsuppgifter delas ut.

Arbetsdagarna finns också utmärkta i hemsidans kalender.

Övrig information om arbetsdagarna:

Vi har tre gemensamma arbetsdagar under sommarhalvåret (lördagar eller söndagar), vilka föreslås av styrelsen. Minst två av dessa arbetsdagar ska du ha deltagit i. Om du endast deltar på 1 arbetsdag debiteras du 500:-, om du inte deltar alls debiteras du 1000:-. Arbetsdagarna har vi i april/maj, juni och september. Samling klockan 10.30 vid servicehusen då närvarolistan skrivs på och arbetsuppgifter delas ut. Ca klockan 13.30 arrangeras gemensam lunch.

Under arbetsdagarna utförs arbeten på allmänna ytor, t ex som att klippa allmänningarna, rensa diken, måla etc. INTE rensning av gångar utanför tomten. Detta ingår i ordinarie tomträttsansvar.

Vildsvin på Ullna

Tyvärr verkar även vildsvinen tycka om vårt koloniområde. Det har bökats rejält både på södra och norra området.

Styrelsen har rapporterat det till Täby kommun och inväntar svar på hur man ska hantera problemet.

Vinter och snö i Ullna, plogning och bom

Ett nytt avtal rörande snöröjning har slutits, då den tidigare leverantören inte kunnat fortsätta verksamheten. Enligt avtalet sker plogning när det kommit 10 cm snö. Plogning ska ske till och med de första parkeringarna på Norra och Södra, samt till del av den inre parkeringen på Södra för att sophämtningen ska kunna ske. Plogningen utförs under kvällstid/nattid. Styrelsen kommunicerar med leverantören för att snöröjningen ska ske på bästa sätt.

Vad gäller bommen på Södra så har vi på grund av snömängden gått över till den manuella bommen under några månader. Koden på låset är densamma som till den automatiska.