Arrendeavtalet med kommunen i hamn

Arrendegruppen som fick förtroendet på årsmötet att förhandla om det nya arrendeavtalet med kommunen har bestått av Johan Blix, Irene Klee och Margareta Winell.

Vi lyckades komma till ett bra samförstånd och kan nu glädjas åt att vårt arrendeavtal kommer att gälla i 14 år från den 1 oktober 2016 till den 1 oktober 2030. Föreningen har i nuvarande avtal ingen rätt till förlängning av arrendet (så kallat besittningsskydd) om avtalet sägs upp. Eftersom det innebär att en lagregel skrivs bort har det i sin tur krävt att arrendenämnden måste godkänna bortskrivningen i varje arrendeavtal med medlemmarna.

I det nya avtalet med kommunen som gäller från hösten har vi den lagstadgade rätten till förlängning. Det innebär att vi inte längre behöver sända avtalen för godkännande till Arrendenämnden och detta underlättar verkligen vår administration.
Nu innebär förändringen egentligen inte så stor skillnad för oss annat än administrativt. Kommunen har poängterat att man inte har några som helst planer på att förändra hur området används. Om de skulle vilja säga upp arrendet måste det finnas godtagbara skäl enligt Jordabalkens regler. Den juridiskt intresserade kan läsa mer om detta i Jordabalkens 8 och 10 kapitel.

Med det nya arrendeavtalet med kommunen följer att vi måste upprätta nya avtal med samtliga medlemmar i föreningen. Denna process kommer att starta i höst eftersom det nya avtalet med kommunen börjar gälla först den 1 oktober 2016.

Lämna ett svar