Regler för vatten och avlopp i stugorna

Styrelsen har tagit fram ett vägledande dokument för hur vatten och avlopp ska hanteras i stugorna.  Det finns många påhittiga lösningar när det gäller att öka sin bekvämlighet.  Det som är viktigt att känna till är att vatten inte får dras in i stugorna.  Det framgår i detaljplanen för Täby kommun.  Avloppsvattnet (från disk och dusch) får inte heller hanteras hur som helst.  Du kan läsa mer om vad som gäller under valet Dokument/Vägledning för vatten och avlopp här på webbplatsen.   Det är egentligen inga nyheter men informationen tål att upprepas och vi har försökt göra den tydligare.

Lämna ett svar