Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Arbetsdag

Samling klockan 10.30 vid servicehusen då närvarolistan skrivs på och arbetsuppgifter delas ut. Under arbetsdagarna utförs arbeten på allmänna ytor, t ex som att klippa allmänningarna, rensa diken, måla etc.

Arbetsdag

Samling klockan 10.30 vid servicehusen då närvarolistan skrivs på och arbetsuppgifter delas ut. Under arbetsdagarna utförs arbeten på allmänna ytor, t ex som att klippa allmänningarna, rensa diken, måla etc.