Styrelsen

Föreningens styrelse

Ordförande: Lena Cronvall Morén

Vice ordförande: Kent Jibreus

Kassör: Margareta Weinesjö

Jonas Molund

Birgitta Wikfeldt

Karl Peterson

Caroline Wellholm