Styrelsen

Föreningens styrelse

Jack Moreau (ordförande)

Lena Cronvall Morén (kassör)

Yvonne Björkwall (sekreterare)

Catharina Cleve (ledamot)

Karl Peterson (ledamot och webbansvarig)

Ami Lexmark (ledamot och skribent UllnaNytt)

Christina Röntz (suppleant)

Kontakta styrelsen

Arbetsuppgifter för styrelsen i Ullna Koloniträdgårdsförening

2016-10-06 uppdaterad 2020-07-02

Arbetsuppgifter för förtroendevalda 2020