Styrelsen

Föreningens styrelse

Ordförande: Irene Klee

Vice ordförande: Margareta Winell

Kassör: Margareta Weinesjö

Sekreterare: Lena Cronvall-Morén

Jonas Molund

Birgitta Wikfeldt