Områdesansvariga

Föreningen har ett antal områdesansvariga som hjälper till med olika uppgifter, såsom avstängning och påslagning av vatten, utför enklare reparationer, ändrar bomkod, ansvarar för vattenprover, köper in artiklar till servicehusen, etc. Till sin hjälp har de områdesansvariga ett antal ytterligare medlemmar som hjälper till med olika uppgifter.

Områdesansvariga utses av styrelsen med stöd av valberedningen. För närvarande är det följande personer:

Norra:

Anne Moreau Pertot
Stuga 14
070 380 49 90
anne.pertot@hotmail.com

Södra:

Per Granlund (lagbas)
Stuga 68
076 166 46 34
ingelaaa@icloud.com

Kristoffer Nilson
Stuga 99
073 760 61 67
rakristoffernilson@gmail.com

Arbetsuppgifter för områdesansvariga

 • Kontaktas vid elavbrott, vid fel på gräsklippare och inget vatten eller vattenläcka.
 • Kontaktas om hantverkare måste anlitas för att reparera fel på föreningens egendom.
 • Ansvarar för att föreningens egendomar hålls i gott skick genom att vid behov informera styrelsen om reparationer el dyl som behöver utföras.
 • Har tillgång till föreningens nycklar till allmänna utrymmen och har kod till nyckelskåpet.
 • Köper in sanitetsartiklar till servicehusen och fyller på vid behov
 • Kontrollerar att externt reningsfilter för duschhusen fungerar och tömmer dem på hösten och fyller på till sommaren. Kolfiltren rengörs också vid behov.
 • Sköter föreningens maskinpark och ser till att maskinerna hålls i gott skick.
 • Ser till att låsen vid bommarna fungerar och byter ut, smörjer och lagar vid behov.
 • Ändrar bomkod och andra koder (duschhus, dragkärran, hänglås och toaletter) och informerar styrelsen om ändrad kod och tidpunkt för ändring. Styrelsen ansvarar för att medlemmarna informeras i god tid.
 • Ansvarar för kontakter med entreprenörer för sop- och slamtömning samt snöskottning
 • Beställer grus, träolja m m
 • Sätter på och stänger av sommarvattnet (sjö- och dricksvatten) och ansvarar för att tidpunkterna meddelas alla berörda.
 • Initierar, organiserar, samordnar och fördelar arbetet under arbetsdagarna. Årets arbetsdagar bestäms i samråd med styrelsen.
 • Samlar in listor från arbetsdagarna om vilka som har deltagit och lämnar efter årets sista arbetsdag till kassören.