Kontakt

Här kan du kontakta funktionärer i föreningen genom att fylla i ett e-postformulär.

Ordförande
Kassör
Webbansvarig
Valberedningen

Här hittar du kontaktuppgifter till de områdesansvariga.

Här några uppgifter om föreningen:

Organisationsnummer: 816000-6923
Fastighetsbeteckning: Vågsjö 5:1
Postnummer: 187 69
Plusgiro: 199 05 81-9