Kontakt

Här kan du kontakta funktionärer i föreningen genom att fylla i formulär.

Ordförande
Kassör
Webbansvarig

Här några uppgifter om föreningen:

Organisationsnummer: 816000-6923

Fastighetsbeteckning: Vågsjö 5:1

Postnummer: 187 69

Plusgiro: 199 05 81-9

 

Internwebb för kolonister