Årsmöte

Årsstämman brukar äga rum i mars varje år. Då väljs styrelsemedlemmar, revisorer och valberedning. Årsmötesprotokollet sätts upp på anslagstavlorna vid respektive servicehus och publiceras här på webbplatsen.

Här finns dokumentationen från årsmötet 2024.

Årsmötesprotokoll 2024

Verksamhetsberättelse 2023

Arkiv över tidigare årsmöten

Här finns dokument från tidigare årsmöten.

OBS! Verksamhetsberättelsen avser verksamheten föregående år, året innan årsmötet. Alltså hänger exempelvis Årsmöte 2021 ihop med Verksamhetsberättelse för 2020.

År Protokoll Verksamhetsber.
Årsmöte 2023 protokoll 2023 verksamhet 2022
Årsmöte 2022 protokoll 2022 verksamhet 2021
Årsmöte 2021 protokoll 2021 verksamhet 2020
Årsmöte 2020 protokoll 2020 verksamhet 2019
Årsmöte 2019 protokoll 2019 verksamhet 2018
Årsmöte 2018 protokoll 2018 verksamhet 2017
Årsmöte 2017 protokoll 2017 verksamhet 2016
Årsmöte 2016 protokoll 2016 verksamhet 2015
 Årsmöte 2015 protokoll 2015 verksamhet 2014
 Årsmöte 2014 protokoll 2014 verksamhet 2013
 Årsmöte 2013 protokoll 2013 verksamhet 2012
Årsmöte 2012 protokoll 2012 verksamhet 2011
Årsmöte  2011 protokoll 2011 verksamhet 2010
Årsmöte 2010 protokoll 2010 verksamhet 2009
Årsmöte 2009 protokoll 2009 verksamhet 2008
Årsmöte 2008 protokoll 2008 verksamhet 2007
Årsmöte 2007 protokoll 2007 verksamhet 2006
Årsmöte 2006 protokoll 2006 verksamhet 2005
Årsmöte 2005 protokoll 2005 verksamhet 2004
Årsmöte 2004 protokoll 2004 verksamhet 2003