För köpare och mäklare

Foto: Ilse-Marie Rautio

Här finns information för dig som är köpare eller mäklare. Marknadspriser råder så du kan inte stå i kö för ett hus.

Arrendeavtalet som Ullna Koloniträdgårdsförening har med Täby kommun gäller till den 1 oktober 2030.

Årsavgiften inkluderar arrendeavgiften till kommunen, administrativ avgift till föreningen samt kostnaden för den gemensamma elen (drift av pumpar, belysning, varmvattenberedare i duschhus).  Årsavgiften varierar och bestäms på årsmötet. Årsavgiften består av arrendeavgift, gemensam el- och nätkostnad och medlemsavgift. Avgiften är för närvarande 4700:-/år.

Sommarvattnet finns i kranar utanför tomtgräns och delas mellan 4-5 stugor. Det sätts på i andra halvan av april  och stängs av i mitten på oktober.  Tiderna förutsätter att vädret tillåter detta. I servicehusen finns två vattentoaletter under sommarsäsong.  Här finns också ett duschhus med varmvatten.

Det är absolut förbjudet att dra in vatten i stugorna och att ha fasta avlopp. För detaljer, se Vatten, avlopp och toaletter, och Regler och information.

Viktiga saker att tänka på:

Du får inte dra in dricksvatten på tomten eller i byggnader. Dricksvattenposter delas med 4-5 andra hus och finns vid grusgången i närheten av tomten. Sjövatten finns vid tomtgränsen och delas med grannen.

Det är inte tillåtet att ha ett fast avlopp. Tvätt- och diskvatten ska hällas direkt på växtligheten.

Privata avlopps- och vattenledningar av vad slag det vara må tillåts ej.

Särskilda regler för bygglov finns och vi arrenderar marken från Täby Kommun. Arrendet löper till 1 oktober 2030. Huset får ha en maximal boyta på 20m2.

Exempel på arrendeavtalet mellan föreningen och medlem

Elmätaren i huset tillhör föreningen. Alla elinstallationer ska göras av en behörig elinstallatör. I husen är det trefas, maxsäkring 10A.

Vid överlåtelser gäller följande för elräkningen:
Den som är ägare vid debiteringstillfället får kvartalsfakturan och får sedan göra upp med säljaren för att reglera de månader som man inte ägde stugan. Kostnaden per månad kommer att framgå av fakturan.

Så går det till att köpa hus på Ullna:

  1. Den presumtive köparen/eller någon som företräder denne, kontaktar föreningens ordförande som tillsammans med ytterligare en styrelsemedlem beviljar medlemskap. För att bevilja medlemskap behöver vi veta anledningen till att du vill ha en stuga här, lite om dig som person, personnummer, adress och telefonnummer.
  2. Kopia av köpekontrakt sänds till föreningen.
  3. Föreningen sänder arrendeavtal samt information om föreningen till köparen. Innan arrendeavtalet sänds till köparen, ska säljarens skulder till föreningen vara betalda. Arrendeavtalet skrivs under och sänds tillbaka till föreningen.
  4. När överlåtelsen är klar ska köparen betala 750:- i överlåtelseavgift.
  5. Kolonistugor på arrendetomt (hus på ofri grund) behandlas skattemässigt som en fastighet. Det betyder att försäljningen ska deklareras på Skatteverkets blankett K5. Mer finns att läsa på www.skatteverket.se.