För köpare

Eftersom du läser denna sida är du intresserad av att köpa ett hus på Ullna. Marknadspriser råder så du kan inte stå i kö för ett hus.

Viktiga saker att tänka på:

Du får inte dra in dricksvatten på tomten eller i byggnader. Dricksvattenposter delas med 4-5 andra hus och finns vid grusgången i närheten av tomten. Sjövatten finns vid tomtgränsen och delas med grannen.

Det är inte tillåtet att ha ett fast avlopp. Tvätt- och diskvatten ska hällas direkt på växtligheten.

Privata avlopps- och vattenledningar av vad slag det vara må tillåts ej.

Särskilda regler för bygglov finns och vi arrenderar marken från Täby Kommun. Arrendet löper till 1 oktober 2030. Huset får ha en maximal boyta på 20m2.

Exempel på arrendeavtalet mellan föreningen och medlem

Elmätaren i huset tillhör föreningen. Alla elinstallationer ska göras av en behörig elinstallatör. I husen är det trefas, maxsäkring 10 A.

Årsavgiften består av arrendeavgift, gemensam el- och nätkostnad och medlemsavgift. Avgiften är för närvarande 3200:-/år.

Så går det till att köpa hus på Ullna:

  1. Den presumtive köparen/eller någon som företräder denne, kontaktar föreningens ordförande som tillsammans med ytterligare en styrelsemedlem beviljar medlemskap. För att bevilja medlemskap behöver vi veta anledningen till att du vill ha en stuga här, lite om dig som person, personnummer, adress och telefonnummer.
  2. Kopia av köpekontrakt sänds till föreningen.
  3. Föreningen sänder arrendeavtal samt information om föreningen till köparen. Innan arrendeavtalet sänds till köparen, ska säljarens skulder till föreningen vara betalda. Arrendeavtalet skrivs under och sänds tillbaka till föreningen.
  4. När överlåtelsen är klar ska köparen betala 200:- i överlåtelseavgift.
  5. Kolonistugor på arrendetomt (hus på ofri grund) behandlas skattemässigt som en fastighet. Det betyder att försäljningen ska deklareras på Skatteverkets blankett K5. Mer finns att läsa på www.skatteverket.se.