För mäklare

Här finns information för dig som är mäklare.

Arrendeavtalet som Ullna Koloniträdgårdsförening har med Täby kommun gäller till den 1 oktober 2030.

Årsavgiften inkluderar arrendeavgiften till kommunen, administrativ avgift till föreningen samt kostnaden för den gemensamma elen (drift av pumpar, belysning, varmvattenberedare i duschhus).  Årsavgiften varierar och bestäms på årsmötet. Avgiften är just nu  3200 kronor.

Sommarvattnet finns i kranar utanför tomtgräns och delas mellan 4-5 stugor.  Det sätts på i andra halvan av april  och stängs av i mitten på oktober.  Tiderna förutsätter att vädret tillåter detta.

I servicehusen finns två vattentoaletter under sommarsäsong.  Här finns också ett duschhus med varmvatten.

Det är absolut förbjudet att dra in vatten i stugorna och att ha  fasta avlopp.  För detaljer, se Regler för Ullna under valet Dokument .

De särskilda bygglovsbestämmelserna som gäller för Ullna koloniträdgårdsförening måste följas!

Läs också mer under valet Köpa hus.