Regler kring el på Ullna

El är långt ifrån en självklarhet. När området planerades 1986 var tanken att området inte skulle elektrifieras. Nu blev det så i alla fall i slutändan vilket vi får vara tacksamma för!

Elnätet i Ullna är det ett sk lokalnät ( icke koncessionspliktigt nät) inom området. Det är föreningens nät.  Vårt nät är i sin tur kopplat till Ellevios nät i transformatorstationen nedanför tomt 60.  I denna “gränspunkt” har Ellevio en timmätare för att kunna debitera vår totala förbrukning.  Varje stuga har sedan en egen elmätare som ägs av föreningen och som avläses automatiskt en gång i månaden så att vi kan fördela totalförbrukningen på varje enskilt hus. Fakturan kommer sedan varje kvartal.

I stugan har du en säkringstavla med trefas max 10 A i varje fas.  Större effekt får man inte ha elsäkerhetsmässigt eftersom säkringsskåpet per kvarter har säkringar på max 20A.  Man får alltså inte säkra upp till 16 A i huset. Vi har gjort en kontroll av att detta följs under tidigare år, det kan göras igen.

En fördelardosa från föreningens nät finns vid tomtgräns för 2 tomter där inkommande elnät går till respektive stuga.  Den sitter på en stolpe som är synlig ovan mark. All eldragning därifrån och in på tomten och huset är stugägarens ansvar. Ett krav är förstås att följa de regler som gäller.

Föreneningen anlitar en elfirma som heter Holmbergs el i Sollentuna, tel 070-996 97 24, thomas@holmbergsel.se. Han vet vad som gäller i området. Kontaktuppgifter till firman finns också på anslagstavlan och hemsidan i dokumentet Checklista vid fel.

Eftersom föreningen äger nätet inom området så kan man i dagsläget som enskild stugägare inte välja elhandelsföretag.