Vid årsmötet 2011 beslutades

2011-03-27
Vid årsmötet 2011 beslutades – efter medlemmarnas önskemål – att skärpa till rutinerna för de hus som inte sköts i vår förening. Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att se till att informera ägarna till dessa hus att ett krav för att få behålla medlemskapet är att husen görs i ordning och sköts eller säljs. Rättelse ska ske under 2011 och utföras senast den 1 november. De hus som inte åtgärdats under 2011 ska redovisas för årsmötet 2012 och beslut om att utesluta medlem som inte vidtagit rättelse, tas vid detta tillfälle. Styrelsen kommer att följa de regler som gäller enligt stadgarna, parargraf 4 och 5. Vi har för närvarande fem hus som inte sköts tillfredsställande och kommer att sända brev till ägarna inom kort.

Även skötseltillfällena 15 maj, 15 juni, 15 juli, 15 augusti, 15 september har skärpts till, se årsmötesprotokoll för 2011 eller UllnaNytt för mars 2011 som sänds i dagarna. Alla UllnaNytt finns också att hämta på www.ullna.com.

Något trevligare att se fram emot år vårt 25-årsjubileum som vi firar i sommar. En särskild festkommitté har utsetts som kommer att jobba med detta. Från och med den 1 juli i år förlängs också vårt arrendeavtal med kommunen och det gäller fram till den 1 juli 2016.

Vårliga hälsningar

Irene

Lämna ett svar