Vi söker områdesansvarig för södra

Vill du bli områdesansvarig för södra området?

Vi söker någon som vill ta på sig ansvaret att tillsammans med byalaget och styrelsen vara ansvarig för södra området från och med 2017.

Våra båda nuvarande områdesansvariga vill lämna ansvaret vidare till nya krafter. De har skött sitt värv plikttroget och styrelsen tackar för allt engagemang som de har visat under åren!

Det är inte fråga om någon jourtjänstgöring och vi kan fördela arbetsuppgifter på fler personer.  Under fliken Styrelsen finns en beskrivning av arbetsuppgifterna som de ser ut idag.  De kan givetvis förändras för att bättre passa den som är intresserad.

Irene

 

Lämna ett svar