Nytt budgetförslag framtaget inför årsmötet

Styrelsen har tagit fram ett reviderat förslag till budget inför årsmötet den 11 mars 2017 mot det som sändes ut med kallelsen i slutet av januari.  Det kommer att finnas tillgängligt på själva årsmötet men om du vill se förslaget innan dess, kontakta vår utskicksansvarig Ulrika Mannerblad, ulrica.mannerblad@gmail.com så kan hon sända över ett ex till dig.

Styrelsen

Lämna ett svar