Ullna-Nytt nr 4 2018

Ullna-Nytt

Nyhetsbrev 4/2018 från styrelsen för Ullna Koloniträdgårdsförening oktober 2018

Detta är en version konverterad för webb. Originalet i pdf-format finns här: 2018 10 ullnanytt_webb

Nya medlemmar

Tomt

Medlem

42

Cecilia Norrbrink

page1image1696208 page1image1696624

97

page1image2940480 page1image1686016

page1image1686432

Marianne Bauer

Välkomna till vår fina förening!

Byte av bomkod inför vintersäsongen
Vi tar för vana att byta bomkoden inför vintersäsongen. Koden börjar gälla från den 1 november.

Tömning av portapotti på vintrarna
Alla kanske inte har förstått att det går att tömma urin och portapotti på baksidan av servicehusen även på vintern. Töm aldrig i torrdasstunnorna!

Motioner till årsmötet
Vi vill bara påminna om att motioner till årsmötet ska vara inne senast den 1 februari. Men det är ju inte förbjudet att sända in dem tidigare så att vi slipper ett extra utskick. Det är bra om motionerna finns med samtidigt som vi sänder ut underlaget till årsmötet och eldebiteringen för Q4. Det går alltid ut kring den 15 januari.

Bastun fick nej av kommunen
Under årsmötet behandlades en motion om att bygga en bastu på norra området en bit från vattnet. Motionen lämnades in av Ulf Carnby. Efter samtal som Ulf haft med kommunen har de nu beslutat att inte bevilja bygget med motivationen att det är detaljplanelagt som allmän plats och ytan är även till för allmän- heten att vistas på.

Nya områdesansvariga på södra
Kristoffer har varit områdesansvarig många år på södra. Men nu kommer Kristoffer att avsluta sin period vid årsskiftet. Vi tackar Kristoffer för att han ställt upp för föreningen!

Glädjande nog har vi hittat två personer som nu kommer att ta
över från 2019. De är Per Granlund tomt 68 och Christer Morén tomt 119. Vi får ge dem lite tid att sätta sig in i alla göromål och vi har redan påpekat att de områdesansvariga inte har någon jourtjänst. Kvar som områdesansvarig på norra är Metec tomt 44.

Tack till alla medlemmar
Styresen vill också tacka alla medlemmar som i sann koloniträdgårdsanda på ett eller annat sätt ställer upp för
föreningen eller bidrar till att vistelsen på Ullna blir till det paradis det är! Det är också viktigt att ställa upp med sin kunskap och arbetskraft för att vi ska kunna hålla våra kostnader nere.

Max 10 A säkringar i husen
Vi vill påminna om att du inte får säkra upp säkringarna i ditt hus. Det får vara max 10 A.

Gärna vinterbelysning på
Stort tack till er som tänder ute- eller innebelysning i era stugor under vintern. Det kan fungera inbrottsförebyggande.

Bilagor i detta utskick
Faktura för el Q3.

Lämna ett svar