Kommande utskick via e-post

Som vi meddelat i senaste UllnaNytt i juli kommer vi att sända ut fakturan för el (kvartal 3) och UllnaNytt via e-post.  De som inte har någon e-postadress kommer att få sitt utskick som vanligt via posten (idag ca 30 personer).

Det har funnits ett önskemål från medlemmarna om att få utskicken via e-post. Det minskar dessutom föreningens portokostnader och styrelsens administration med utskicken.

Kontakta Margareta Winell på margareta.winell@hotmail.com eller 070-5837982 om du vill ändra dina kontaktuppgifter.

Lämna ett svar