Regelverk för Ullnas båtklubb

Båtklubben har nu tagit fram ett regelverk kring hur båtplatsinnehavet ska skötas.  För att få en båtplats 2020 måste du göra en anmälan till Lennart Fries i stuga 41, lennart.fries@geyser.se.    Avgiften kommer under 2020 att vara 350 kr per år och medlem. Avgiften går till administrativa kostnader och inköp av material för båtplatserna.

Så här går det till om du vill ha en båtplats:

  • Båtplatsinnehavare anmodas hjälpa till vid iläggande av brygga och vid upptagande av brygga.
  • Båtplatsinnehavare håller själv med boj, bojsten samt fendrar.
  • Senast efter den 10 juni skall alla båtar som förvarats på land vara sjösatta.

Då många medlemmar i Ullna önskar båtplats är det viktigt att ingen båtplats uppehålls utan att den nyttjas. Om så är fallet förloras rätten till båtplatsen.

Trasiga båtar ska omedelbart bortforslas av ägare.

Huvudansvarig för båtplatserna är Metec, Gabriel och Lennart Fries.

Avgiften sätts in på föreningens postgiro 199 05 81-9 med båtplatsnumret som meddelande senast 31 maj 2020

Lämna ett svar