Gångväg planeras längs Ullnasjön

Täby kommun planerar att bygga en ny gångväg (inkl. mindre rastplatser) längs med Ullnasjön, mellan Ullna strand via golfklubben med anslutning till vårt södra område. Byggnationen planeras till hösten 2020. Gångbanan kommer att anslutas till den befintliga stigen mellan ekområdet och kolonilottsområdet. En strandpromenad längs med sjön har vid flera tillfällen efterfrågats av boende i Ullna strand.  Gången kommer att vara grusad och ca 2 meter bred.

Vi får se det som positivt då det gör det möjligt för den som vill promenera att lätt och snabbt ta sig till Arninge handelsområde.  Gångvägen dit förkortas ju avsevärt.

Kartan visar sträckningen för den nya gångvägen. Stjärnorna markerar de två rastplatserna.