Inställt årsmöte 21 mars

Extrema tider råder pga Corona-virusets framfart. Många av våra medlemmar är äldre och kan befaras ha förhöjd riskStyrelsen har därför idag beslutat att skjuta upp årsmötet den 21 mars trots att stadgarna anger att årsmötet ska hållas före mars månads utgång. Styrelsen bedömer dock att läget är så pass allvarligt att alla åtgärder som kan vidtas för att begränsa pandemins effekter också ska vidtas.

På årsmötet ska vi också ta beslut om förslag till årets budget. Stora extra utgifter där är ny brygga på södra och automatisk bom. Vi har personer som kan åta sig jobbet med bryggan under våren men vet inte när årsmötet kan hållas. Vi behöver därför ett förhandsbesked om medlemmarna tycker det är ok att starta arbetet: kostnad 25 000 kr.  Vi ber dig att med ett mail till styrelsen säga din åsikt i frågan. Förslaget om automatisk bom får vänta till årsmötesbeslut.

Styrelsen återkommer med besked om när och var årsmötet kan hållas.

Lämna ett svar