Bryggor, båtar och vrak

Arbetet med bryggan på södra området i full gång
I februari frågade vi medlemmarna om vi kunde börja arbetet med bryggan utan att budgeten för 2020 var godkänd.  Resultatet blev: 88 ja och 8 nej. Tack till alla er som har svarat!  Arbetet pågår nu för fullt och stort tack till alla som hjälper till med detta! Bryggan är enbart till för badande.  Inga båtplatser kommer att anordnas där.

Behov av att rensa bland synbart övergivna båtar
För ett antal år sedan rensade vi upp bland alla övergivna båtar längs Ullnasjön mot södra områdets badplats och söderut. Vi bad de medlemmar som har sina båtar där att märka upp dem. De som inte är märkta och i ett uppenbart övergivet skick kommer att betraktas som vrak och behandlas därefter. Du ska ha märkt upp din båt senast den 2 maj 2020 med husnummer.  Har du inte möjlighet att åka ut och göra det innan dess, vg kontakta då någon i styrelsen.

Vem äger detta vrak?

Observera!
Vi hänvisar alla båtar till båtplatsen på norra området där de kan ställas upp snyggt under vinterhalvåret , har en egen båtplats och där det inte råder något tvivel om vem som äger den.

Lämna ett svar