Att delta eller inte – det är frågan….

Om du känner dig osäker på om du vill närvara på arbetsdagen eller inte, bl a om du behöver åka kollektivt, så är det upp till var och en att avgöra. Det finns ytterligare två dagar till att närvara på i år. Nästa arbetsdag tar vi ställning till hur vi gör med icke närvaro beroende på vilka omständigheter som gäller då.

Alla måste ta sitt enskilda ansvar och följa myndigheternas rekommendationer. Det gäller för oss inom föreningen likväl som i samhället i övrigt.

Lämna ett svar