Uppdaterade stadgar och styrelsens arbetsuppgifter

Under fliken Dokument ligger nu de uppdaterade stadgarna som slutgodkändes av årsmötet 2020.

Under fliken Styrelsen har vi efter det konstituerande styrelsemötet  gjort smärre uppdateringar och omfördelningar av arbetsuppgifterna inom styrelsen.

Lämna ett svar